تبلیغات
**قوس قزح** - * ....... تا روز قیامت**از کتاب قلب پاییزی من **
ساقی و میکده از ماست گر بگذارند زندگی ساغر و صهباست گر بگذارند می تراود ز نگاهت غزلِ عاطفه ها شعر چشمان تو شیواست گربگذارند

* ....... تا روز قیامت**از کتاب قلب پاییزی من **

چهارشنبه 30 فروردین 1396 11:18 ق.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


* ....... تا روز قیامت**

حتی آبِ دهانم را,

به رویت,

نمی اندازم !!
تا
روزِ محشر

مرا مؤ ا خذه نکند ,

که چرا,,

مرا آلوده کردی ؟؟

مولود **MASHA**
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: شنبه 4 شهریور 1396 11:49 ق.ظ