تبلیغات
**قوس قزح** - هرگاه میخواهی یک شهر را خراب کنی ، خران را آزاد کن . . !
ساقی و میکده از ماست گر بگذارند زندگی ساغر و صهباست گر بگذارند می تراود ز نگاهت غزلِ عاطفه ها شعر چشمان تو شیواست گربگذارند

هرگاه میخواهی یک شهر را خراب کنی ، خران را آزاد کن . . !

یکشنبه 18 تیر 1396 12:09 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،
خری به درختی بسته بود .

شیطان خر را باز کرد .

خر وارد مزرعه همسایه شد و تر و خشک را با هم خورد . .

زن همسایه وقتی خر را در حال خوردن سبزیجات دید ،

تفنگ را برداشت و یک گلوله خرج خر نمود و کشتش . .

صاحب خر وقتی صحنه را دید ، عصبانی شد و زن صاحب مزرعه راکشت . .

صاحب مزرعه وقتی با جسد خونین همسرش روبرو شد ، صاحب خر را از پای درآورد . . !!

به شیطان گفتند ؛ چکار کردی . . !!؟؟

گفت : من فقط یک خر را رها کردم . . !!

هرگاه میخواهی یک شهر را خراب کنی ، خران را آزاد کن . . !


نویسنده ؟؟؟
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 12 مرداد 1396 07:02 ب.ظ