تبلیغات
**قوس قزح** - مطالب بهمن 1393
ساقی و میکده از ماست گر بگذارند زندگی ساغر و صهباست گر بگذارند می تراود ز نگاهت غزلِ عاطفه ها شعر چشمان تو شیواست گربگذارند

** شهد عشقمان نو شما ن **

یکشنبه 19 بهمن 1393 10:51 ق.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


بیا در خا طر ا تمان قدم بزنیم


اشک ها و زشتیها را دور بریزیم


خند ه ها و عا شقا نه ها را


از نو بسا زیمتا آغو شما ن خالی از هم نشود


مولود **MASHA**


14/10/2014


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: سه شنبه 11 آبان 1395 01:54 ب.ظ

**توفان هم حریف عشقمان نمی شود **

شنبه 18 بهمن 1393 02:45 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


با چتری از عشق و نوازشت


هرگز فرود و سقوطی ندارممولود **MASHA**


14/10/2014

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 دی 1395 01:30 ق.ظ