تبلیغات
**قوس قزح** - مطالب فروردین 1394
ساقی و میکده از ماست گر بگذارند زندگی ساغر و صهباست گر بگذارند می تراود ز نگاهت غزلِ عاطفه ها شعر چشمان تو شیواست گربگذارند

**سرزمینم,,,, ای ایرانم**

دوشنبه 31 فروردین 1394 10:12 ق.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
اه مظلومان,,

که پیچد,,

چون کمند,,

پیچ در پیچ

آخر,, از ستمگر بستاند,,

تیر و کمان را*************

سرزمینم,,

خاکت,,

توتیایِ چشمانمان

بر می خیزیم

و کنیم,,

آباد ایرانمان

بر اسبِ سپید پیروزی,,

سوار

آواز سَر

می دهیم

ایرانی هستیم

و سَر فراز

*************

در این صبحدم,,

عطری در فضاست

که می بَرَدَم,,

به روزگار شادی

روزگار شکوفایی

می اید بهاران,,

آن شکوفه باران

چشم,,

به افق بدوزید

تا ان فّر و شکوه را,,

ببینید

************

می شنوم,,

غریو شادی رامی بینم,,

درهم شکستن دد و دیو را

*******

مولود **Masha**18/02/2011

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 24 فروردین 1394 11:14 ب.ظ

**بهتره اینطور بنظر آیم**

یکشنبه 30 فروردین 1394 01:38 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
 


کفش هایم را,,

لنگه به لنگه

می پوشم!!

تا
.
.
.
پا در کفش هایم,,

نکنند!!

مولود

**MASHA**

4/09/2014دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 30 فروردین 1394 01:40 ب.ظ

**با پیمانه شکستم**

شنبه 29 فروردین 1394 03:16 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
از چشم و نگاهت,

نوشیدم!!!

اما!!!
.
.

مستم نکرد !!!

در پسِ آن,,
.

مستی,,
.

دیگر ,,

دیدم !!!

مولود **MASHA**


14/10/2014


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 20 مهر 1394 11:50 ق.ظ

**روزگار غریبی ست**

شنبه 29 فروردین 1394 01:41 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


میشان,,
لباس گرگ بر تن ,تا

.

.

راحت,, گذران ِ زندگی کننداما چشمها یشان,,رازشان را َبَرمَلا,سلاخها,, آماده شدندتعدادی,,از میشان را سلاخی,شماری را,,به نظاره و ا داشتندکه, کشتارها ببینند ,,دیدندولب فرو بستند ,,دگر

.

.

نَه میش بودندونَه گرگگم شد,,هویت و مرامشان**مولود** Masha**5/05/2014

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 1 اسفند 1395 03:01 ب.ظ

**پر پروازم**

جمعه 28 فروردین 1394 11:00 ق.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

پر پروازم,


شکسته


ولی


با بالهای خیالم,,


سویت


پر میکشم


  بال نازکم را,,


نشکن!!


که شیشه عمرم را


می شکنی!!مولود **MASHA**12/04/2008


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: شنبه 4 شهریور 1396 01:05 ب.ظ

**کلاف ِ بختم**

پنجشنبه 27 فروردین 1394 12:45 ق.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

روزی


از سَرِ بی حوصلگی

کلاف ِ بختم

از هم گسستم

سپس
.
.
.
.
.

با حوصله,,
.
.
.
.
.

گره زدم آن نخ پاره ها را
.
.
.

اما کو

؟
؟
؟
؟

آن دَ می


که,, با یک نَفَس


من

با تو

پیمان

بستم

مولود **Masha**


پنجشنبه **

 1/12/2011دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 8 مرداد 1394 04:01 ب.ظ

"**بوسه نارگونه **"

یکشنبه 23 فروردین 1394 12:51 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
مروارید غلتان ِ اشکش,,

بر گونه اش لغزید

بر لبانش سُر خورد

و بوسه ای از لبانش سِتاند ,

بوسه ای تلخ و نار گونه

که همراهش,,

بغضِ خفه شده

در گلویش به بیرون خزید

و همراه شد,,

با قلب ِ لهیده و گِل آلوده اش

ولی او

همچنان

بی تفاوت

نگاهی انداخت
.
.
.

و در پِی دلدارش رفت

مولود **Masha**

27/06/2009

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 23 فروردین 1394 12:51 ب.ظ

**کاریکلماتور17**

شنبه 22 فروردین 1394 12:51 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: کاریکلماتور**مولود پورصفا** MASHA** ،
دلم با شیطان همساز شد


ریاکاری آغاز شد


سجاده نمازم باز شد !!


*******

ای قوم به حج رفته کجا ئید کجایید ؟!


نیازمند و درمانده ....... همین جاست,, بیائید , بیائید !!مولود **MASHA**


2/01/2015
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 27 مهر 1396 06:47 ب.ظ

**مادرم تویی عزیز جانم **

جمعه 21 فروردین 1394 12:44 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
دست های مهربان و پر مهرت

عمری,
.
.
آرامش بخش دست های کوچکم بود
.
.

وهست


کاش حد اقل چندی,
.
.
.

دستهایم ,,

آرامش بخش دستهای,,


گرم و چروک خورده ات باشد


مادرم تویی نفسم


مولود **Masha**
 

15/05/2008

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 8 مرداد 1394 03:57 ب.ظ

**فرا رسیدن نوروز باستانی، بر همه ایرانیان راست گفتار و نیک کردار خجسته باد**

شنبه 1 فروردین 1394 11:14 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز

چو آتش در درخت افکند گلنار

دگر منقل منه آتش میفروز

چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست

حسدگو دشمنان را دیده بردوز

بهاری خرمست ای گل کجایی

که بینی بلبلان را ناله و سوز

جهان بی ما بسی بودست و باشد

برادر جز نکونامی میندوز

نکویی کن که دولت بینی از بخت

مبر فرمان بدگوی بدآموز


منه دل بر سرای عمر سعدی

که بر گنبد نخواهد ماند این کوز

دریغا عیش اگر مرگش نبودی

دریغ آهو اگر بگذاشتی یوزسعدیقداست ایران ,


 بلندای دماوند , اصالت نوروز ,


 قدرت آرش , شرافت کاوه ,


 نجابت جمشید , عمر پرسپولیس ,


 منش کوروش ,


 پندار نیک , گفتار نیک , کردار نیک


 را از  ایزد متعال برایتان آرزو دارم.


            دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: شنبه 4 شهریور 1396 01:21 ب.ظ