تبلیغات
**قوس قزح** - مطالب اردیبهشت 1394
ساقی و میکده از ماست گر بگذارند زندگی ساغر و صهباست گر بگذارند می تراود ز نگاهت غزلِ عاطفه ها شعر چشمان تو شیواست گربگذارند

**این قلم ,, دیگر تعهدی ندارد **

شنبه 5 اردیبهشت 1394 12:03 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


قلمم,, مَست شده


مدتی ست,, بی غم شده


جوهرش,, زِ ناکسان


هرزه نویس و بی وجدان


با اسکناس,, عجین و ایاغ


از خدا بی خبر و حاضر به یراق


تا قلع و قمع کند
.
.
.
همه دردمندان و بی کسان را
.
.
تا,,


ناله ای

و

دیگر,,

عتا به ای نباشد

این قلم ,,

دیگر تعهدی ندارد


مولود**Masha**


13/06/2013

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 دی 1395 01:30 ق.ظ

**رویا های طلایی**

پنجشنبه 3 اردیبهشت 1394 11:24 ق.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


چه شیرینِ


هماغوشی با یادِ تو !!


و چه تلخ,,


روبروشدن


با خودِ تو !!!


مولود**MASHA**


27/04/2011دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 8 مرداد 1394 04:19 ب.ظ

**عشق پوشالی**

سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 11:07 ق.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،با نوازشی مرموزانه

نقاب,,


از رُخش بَر کشید


هیچ نبود

.

و او


سالها

.
.
.

فقط


یک خیال,,


را در آغوش داشته


مولود **Masha**


17/02/2011دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: چهارشنبه 27 بهمن 1395 01:36 ب.ظ