تبلیغات
**قوس قزح** - مطالب دی 1395
ساقی و میکده از ماست گر بگذارند زندگی ساغر و صهباست گر بگذارند می تراود ز نگاهت غزلِ عاطفه ها شعر چشمان تو شیواست گربگذارند

همکاران گرامی , از صمیم قلب تسلیت عر ض می کنم . درود بر شما از جان گذشتگان .

پنجشنبه 30 دی 1395 06:30 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

طلوع ناگهان‌ها،

 زیر آوار

غروب قهرمان‌ها،

 زیر آوار

کماکان می‌تپد, با عشق مردم

دل آتش نشان‌ها

 زیر آوار
؟؟؟؟


 
 
            دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 1 بهمن 1395 01:33 ب.ظ

**تا,, سَر بِمُهر می ماند, رازها یم**

پنجشنبه 30 دی 1395 01:20 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،سالها بغضم را قورت دادم

اشکهایم را دور ریختم

راز هایم را,

خِفت 

دهانم را,,

چِفت 

اما امروز,,

چشمهایم,,

خون قِی کرد

زبانم نالید

و غرورم را

لِه کرد

همه راز هایم بر مَلا 

نُقلُ و گَپِ محفل ها 

جسم خمیده ام عصای دَغل بازان 

جانم را ناخن ,,

سپس به دندان کشیدند

ای کاش,,

چشمهایم را داغ می زدم


تا,,


سَر بِمُهر می ماند,

رازها یم

مولود**Masha**

10/12/2011
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 دی 1395 07:06 ب.ظ

**نوازشی مرموزانه**

سه شنبه 28 دی 1395 09:51 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


با نوازشی مرموزانه

نقاب,,


از رُخش بَر کشید


هیچ نبود

.

و او


سالها

.
.
.

فقط


یک خیال,,


را در آغوش داشته


مولود **Masha**


17/02/2011دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 17 شهریور 1396 02:36 ب.ظ

حکایتی, در کتاب حدیقه الحقیقه سنایی آمده است که داستان همه انسانهاست.

دوشنبه 27 دی 1395 01:00 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

حکایتی, در کتاب حدیقه الحقیقه سنایی آمده است که داستان همه انسانهاست.

دزدی, جامه مرد پاک سر شتی را می دزدد

و شادمانه به بستان می گریزد،

ولی مرد پاک سرشت,به جای تعقیب او,
به گورستان می رود

و شخص سومی که ماجرا را می بیند

گیج می شود و به او می گوید:

که آنکه جامه ترا دزدید به سمت باغ رفت.

چرا به گورستان می رو ی ؟

مرد دانا می گوید: عاقبت مرگ او را به این دیار می آورد.

و لخت و عور در قبرش خوا هند گذاشت.

و پاسخ اعمال خود را هم در برابر خدا باید بدهد.

پس فرار معنی ندارد.

و تنها این فریب زمانه است ,

که او را در دام خود گرفتار کرده است.

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 27 دی 1395 01:04 ب.ظ

**شاهینِ اقبال**

یکشنبه 26 دی 1395 01:06 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

مگر می شود آدم باشی و غم نداشته باشی


توی این روزگار چیزی کم نداشته باشی

*******
شاهینِ اقبال٬٬

بَر شانه هایم٬٬

َننِشَست

بَر فَرقِ سَرَم ٬

نِشست

و سَرم شکست

مولود**MASHA**


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: شنبه 4 شهریور 1396 12:51 ب.ظ

** نهال هفتم **Moloud-Poursafa(masha)

شنبه 25 دی 1395 12:42 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
 
زمان برایم متوقف شده


عقربه های ساعتم,,


بعد از رفتن تو
.
.
.
بهم چسبیده,,

حرکت می کنند!!!
.
آخه,,

بیم از,
.
جدایی دارند !!

مولود**MASHA**

 22/08/2014دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 27 دی 1395 06:24 ب.ظ

**کلام شیطان**

جمعه 24 دی 1395 01:16 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،**حرفه ام ریا ,,سایه ام رها **پاهای سایه ام,,

به بیراهه می روند 

دستانش کج است ,,

حلال و حرام نداند 

و چشم هایش,,

هرزه و آماده به خطا 

زبانش,,

یاوه گو و دغل باز 

گوشها یش,,

با کلام شیطان,,,

هما هنگ و هم نوا 

این هست

سایه من !!!!!

و اما,

خودم,,


به عبـــــادت و نـــیـــــا یش و نمــــــا یــش 


مولود **Masha**

** 23/04/2014 **چهار شنبه **
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 24 دی 1395 01:20 ب.ظ

** خدای زمینی ام **

چهارشنبه 22 دی 1395 11:47 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


مادرم


دعایم کن, که با دعایت،

دلم. خانه دردها. نیست

مولود Masha 


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 دی 1395 12:15 ق.ظ

** اتاقی متروک**

سه شنبه 21 دی 1395 05:47 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،از صندوقچه ِچوبیِ کهنه ای


در اتاقی متروک


شال تِرمه ای به ارث بُرد


که فقط,,


در عزا ها پهن می شد!!!!


و همه رویا ی او ,,


خوانچه ای از نُقل و نبات


و پارچه های زربفت بود!!!
.
.
.
اما,,


همان,,


شال ترمه را


هم,,


برا یش نگشود ند !!!!


مولود**Masha**


19/06/2014دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 دی 1395 12:29 ق.ظ

**با پیمانه شکستم**

دوشنبه 20 دی 1395 01:02 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
از چشم و نگاهت,


نوشیدم!!!

اما!!!
.
.

مستم نکرد !!!

در پسِ آن,,
.

مستی,,
.

دیگر ,,

دیدم !!!

مولود **MASHA**

14/10/2014

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 24 شهریور 1396 01:02 ب.ظ

**نوک قلم ذهنم,شکست **

یکشنبه 19 دی 1395 01:30 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


**رقاصی**


در افکارم,

می نویسم واژه هارا

ذهنم

جا سازی,کرده

 تا نقش کند ,روی کاغذ


قلم ذهنم براه بود,,و

 می نوشت

ناگاه,با عطسه ای

نوک قلم ذهنم,شکست
 
تا روبراه شدن قلم

فکرم رفت

رقاصی.

یکشنبه هجدهم تیر 1391 ساعت 19:35

مولود* masha*

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 19 دی 1395 01:39 ب.ظ

**ما دیکته می کنیم **

پنجشنبه 16 دی 1395 12:41 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

 

**از کتاب قلب پاییزی من **

**ما دیکته می کنیم **

دوست دارم
بنویسم .....
اما !!!!
با ,,

قلمِ,,,
آنها .....

هرگز !!!!

مولود **MASHA**

12/11/2014دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 16 دی 1395 12:44 ب.ظ

** درمان دل شکسته ما، برگرد**

چهارشنبه 15 دی 1395 12:55 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،

ای راحت دل، قرار جانها برگرد


درمان دل شکسته ما، برگرد


ماندیم در انتظار دیدار، ای داد


دلها همه تنگِ توست آقا برگرد . .

....؟؟؟؟؟؟؟؟

   

یا"حضورعشق" را

به تماشابنشینم یا... انتظار را؟

چشمی به راه دارم،

چشمی بر آسمان.

می آیی و

جهان راسبز خواهی کرد.


....؟؟؟؟؟؟؟؟دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 16 دی 1395 01:05 ب.ظ

** Moloud-Poursafa(masha)-کتاب قلب پاییزی من **فردا ابدی ست **

سه شنبه 14 دی 1395 06:08 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


 
 


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 دی 1395 06:18 ب.ظ

** نهال ششم *کتاب فردا ابدی ست Moloud-Poursafa(masha) **

سه شنبه 14 دی 1395 06:00 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


 
 


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: سه شنبه 14 دی 1395 06:21 ب.ظ

**عشق و نوازش**

دوشنبه 13 دی 1395 01:10 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

با چتری از عشق و نوازشت


هرگز فرود و سقوطی ندارممولود **MASHA**


14/10/2014
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 13 دی 1395 01:12 ب.ظ

** بزرگی در بزرگواری است **

یکشنبه 12 دی 1395 01:55 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: سخنان بر گزیده ،


سالی رفت و سالی آمد

و همه مردم جهان به قدر یک سال بزرگتر شدند

اما اگر بزرگی را از سال و ماه جدا کنیم


و به زیبایی و نیکویی پیوند دهیم

آرزوی ما این است که مردمان

آنقدر بزرگ شوند

که بدانند بزرگی در بزرگواری است

و رستگاری همگان در مهربانی و همدردی است

ابوسعید گفت :

اگر در سرتاسر خاوران خاری در پای کسی رود

آن در پای من رفته است

و مسیح همه آلام بشری

را چون تاج خار بر سر خود نهاد

و احمد به وحی الهی گفت

شما هرگز به مقام نیکویی نخواهید رسید

مگر از آن چیزها که خود دوست می دارید

به دیگران کرامت کنید

دلا تا بزرگی نیاری به دست

به جای بزرگان نشاید نشست

نظامی

به قلم حسین الهی قمشه ای


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 دی 1395 02:01 ب.ظ

**بِهَر ریسمانی چنگ زدیم بطرفی دیگر پرتاب شدیم**

شنبه 11 دی 1395 01:35 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
پروردگارا ,,,

ای یکتای بی همتا,,,

خسته شدیم,,

از تفاوتها

دل شکسته شدیم,,

از بی عدالتی ها

از بس دیدیم
.
.
و دَم نزدیم
.
.
.
ناامید ... و

ره گم کرده شدیم
.
.

بِهَر ریسمانی چنگ زدیم

بطرفی دیگر پرتاب شدیم

که باز بلند شدنمان سخت تر شد

چرا باید به این بیهوده بودن,,

ادامه دهیم؟

چرا باران رحمتت بر ما دردمندان

که بختی کویر گونه داریم نمی بارد؟

خدایا به دادمان برس ...

**مولود**Masha**

20/11/2012
دیدگاه ها :
برچسب ها: بختی کویر گونه داریم نمی بارد ، باز بلند شدنمان سخت تر شد ، باران رحمتت بر ما دردمندان ، خدایا به دادمان برس ، خسته شدیم ، از تفاوتها دل شکسته شدیم ، moloud-poursafa ،
آخرین ویرایش: شنبه 4 شهریور 1396 12:53 ب.ظ

**زمزمه های نا مفهوم**

پنجشنبه 9 دی 1395 02:14 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

بقلمم حسودی می کنم

   هر چه در درون دارد

را ریز ریز بیرون ریزد

و شو د خالی

خالی از رنگ و ریا

خالی از لبریز بودن

و   شکل دهد کلمات را

با صفحات سفید

عشقبازی می کند

نثارشان می کند,

لعبت واژه ها را

و این آغازین را پایانی است ،

که هر بار جامه ای در بر کند

که گه خوش اقبال,

گه نگون بخت,

رنگ برنگ,

و مست و ملنگ


.


و اما من!!!!

با مغز چفت کرده

و زانوی در بغل گرفته

چمباتمه زده

به تیک تیک ساعت

گوش می کنم

رقص عقربه ها را می بینم

زمان مرا دوره کرده 

دیگر ریشخندش

به قاه قاه چندش آور

بدل شده,

 دامن کشان

و خش خش کنان

با زمزمه های نا مفهوم

دور ونزدیک می شود

و قلمم رقص کنان

نقطه های پایان را می گذارد .


مولود**MASHA**


23/09/2011دیدگاه ها :
برچسب ها: زمزمه های نا مفهوم ، بقلمم حسودی می کنم ، خالی از رنگ و ریا ، عشقبازی می کند ، زمان مرا دوره کرده ، moloud-poursafa ، نقطه های پایان را می گذارد ،
آخرین ویرایش: جمعه 10 دی 1395 08:34 ب.ظ

** سالهاست٫ که کفش نوئی ندارم !**

دوشنبه 6 دی 1395 02:00 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
 

** سالهاست٫ که کفش نوئی ندارم !**


پا برهنه ,

در خاطراتِ کودکی ام ,خزیدم


باز تنبیه ,باز سرزنش


و مثلِ همیشه اخراج !


masha**مولود **


23/04/2015

 
 دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 10 دی 1395 08:41 ب.ظ

**شاید هر وقت دیگر**

یکشنبه 5 دی 1395 01:12 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

تک درختی شدم در این خاک ,,


که سالها ست خشکید ه ام ,,


نَه برگی ,,نَه باری ,,


سالها پیش,,


دارکوبی با نوکش مجروحم کرد 


لانه ماری شد بر تنم ,,


مار شد همزیستم ,,


که بیرون می خزید 


و با شکاری در تنش,,


به درون لانه می خزید ,,


نَه پرنده ای دیگر مأوا گرفت ,


نَه آوازی,,


بر سَرِ شاخه ام خوانده شد ,,


,,نَه سایه افکندم,,


بر رهگذری ,,
.
.
.

تک و تنها مانده ام ,,


پوسیده ام 


شاید امروز ,,


شاید فردا و


شاید هر وقت دیگر ,,


با بادی ,,طوفانی بشکنم ,,هر چند که سالهاست مرده ام مولود **Masha**


19/01/2011


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 5 دی 1395 01:14 ب.ظ

ما سالهاست که مرده ایم

جمعه 3 دی 1395 12:33 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
.
.
هر روز,,

.
.

تفنگهای خالیِ


بظاهر پُر,,


سویمان نشانه می رود


اما !!


ما سالهاست که مرده ایم !!


مولود**MASHA**


16/11/2014یکشنبه
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 3 دی 1395 12:49 ب.ظ