تبلیغات
**قوس قزح** - مطالب ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA**
ساقی و میکده از ماست گر بگذارند زندگی ساغر و صهباست گر بگذارند می تراود ز نگاهت غزلِ عاطفه ها شعر چشمان تو شیواست گربگذارند

** دست, در جیبِ ملت **

یکشنبه 14 آبان 1396 07:01 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


**سر در آخور اجنبی داری   !**

دست,
در جیبِ ملت !

پیشانی,
بر خاک ذلت !

آنکه,
حب وطن, ندارد !

در این,
مرز و بوم, جایی ندارد !

مولود **MASHA**

15/04/2015

 دیدگاه ها :
برچسب ها: moloud-poursafa ، مولود پورصفا ، پیشانی بر خاک ذلت ، حب وطن ندارد ، در این مرز و بوم جایی ندارد ، سر در آخور اجنبی داری ، دست در جیبِ ملت ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 14 آبان 1396 07:09 ب.ظ

**اما گذشته در من می ماند !**

شنبه 6 آبان 1396 03:26 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


**اما گذشته در من می ماند !**

خطوطِ رُخت را,

بر سنگ گورِعشقمان,

نقش کردم !

تا دگر بار,

بر بامِ دل,

نَنْشانَمت !2/05/2015

از کتاب قلب پاییزی من انتشارات ارسطو
*********

دیدگاه ها :
برچسب ها: moloud-poursafa ، مولود پورصفا ، بر سنگ گورِعشقمان ، نقش کردم ، تا دگر بار ، بر بامِ دل نَنْشانَمت ! ، خطوطِ رُخت را ،
آخرین ویرایش: شنبه 6 آبان 1396 03:42 ب.ظ

**ایستادم اما با چه بها یی !**

یکشنبه 30 مهر 1396 07:02 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

ایستادم اما با چه بها یی

 

صخره ای, مقاوم !
سالها
.
.
.
.
موج ها و توفان ها ,

شلاق وار بر من ,

کوبیدند !
.
.
.
ماندم !

اما رنگین !

از لجنها !


7/05/2015از کتاب قلب پاییزی من

 
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 30 مهر 1396 07:14 ب.ظ

**سواره ها .....**

چهارشنبه 12 مهر 1396 05:55 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

**یک ذره عدالتم آرزوست **
خیابان ها, بن بست !
پیاده رو ها ,خط کشی !
سواره ها ,
همیشه پرواز ,دارند !
پیاده ها,
اما آه , در بساط, ندارند !

13/04/2015
دیدگاه ها :
برچسب ها: moloud-poursafa ، مولود پورصفا ، یک ذره عدالتم آرزوست ، خیابان هابن بست ، پیاده رو ها خط کشی ، سواره ها همیشه پرواز دارند ، پیاده ها اما آه در بساط ندارند ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 12 مهر 1396 06:01 ب.ظ

**به دیوار,, تکیه می کنم**

شنبه 1 مهر 1396 01:09 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
تک و تنها ماندم!

به افق,,

چشم دوختم,,

قَدَم نَرسید!!

به زمین,,

زُل زدم,

که مادرم را رُبود!!

به دیوار,,

تکیه می کنم ,,

برایم,, همین مانده!!!!


مولود **MASHA**

25/07/2014

**
کودکان این قشر آسیب پذیر,,

قربانی جنگها و حوادث طبیعی و فقر ........**

دیدگاه ها :
برچسب ها: moloud-poursafa ، مولود پورصفا ، کودکان این قشر آسیب پذیر ، تک و تنها ماندم ، مادرم را رُبود ، قَدَم نَرسید!! به زمین ، به افق چشم دوختم ،
آخرین ویرایش: شنبه 1 مهر 1396 01:15 ب.ظ

**مستم نکرد**

جمعه 24 شهریور 1396 11:56 ق.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

از چشم و نگاهت,

نوشیدم!!!

اما!!!
.
.

مستم نکرد !!!

در پسِ آن,,
.

مستی,,
.

دیگر ,,

دیدم !!!

مولود **MASHA**

14/10/2014
دیدگاه ها :
برچسب ها: moloud-poursafa ، مولود پورصفا ، مستی دیگر دیدم ، از چشم و نگاهت نوشیدم!!! ، خیانت ، عشق ، نگاه ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 25 مهر 1396 07:18 ب.ظ

** یک مثقال بیت شعر**

یکشنبه 5 شهریور 1396 01:52 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ، کاریکلماتور**مولود پورصفا** MASHA** ،
از خروار خروار, بیت شعرم,

اگر یک مثقال بیت شعر,

در ست و درمون, در بیاد ,

کور بینا شود و مست هشیار !

*****

مولود **MASHA***


20/11/2014
دیدگاه ها :
برچسب ها: مولود **MASHA* ، خروار ، moloud-poursafa ، کور بینا شود ، مست هشیار ، بیت شعر ، مثقال ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 7 شهریور 1396 07:12 ب.ظ

**قلبم, هنوزهم به دیوار می کوبد!**

پنجشنبه 26 مرداد 1396 12:22 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

**قلبم,هنوزهم به دیوارمی کوبد!**


دیوار به دیوار قلبم, خانه داشتی

 

کوچیدی

 

پیچیدی ,در چیدمانِ,

 

بودنها و نبودنها

 

هرز رفتی !

.

.

.

هرزه ای یافتی !

 

گم شدی

.

.

.

در اوهام و خاطراتت


مولود **MASHA  **


12/03/2015


کتاب **قلب پاییزی من **

دیدگاه ها :
برچسب ها: مولود پورصفا ، دیوار قلبم ، خانه ، بودنها و نبودنها ، هرزه ای یافتی ، کوچیدی ، moloud-poursafa ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 26 مرداد 1396 02:45 ب.ظ

**مگر می شود آدم باشی و غم نداشته باشی**

سه شنبه 24 مرداد 1396 05:32 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

مگر می شود آدم باشی و غم نداشته باشی

توی این روزگار چیزی کم نداشته باشی

*******
شاهینِ اقبال٬٬

بَر شانه هایم٬٬

َننِشَست

بَر فَرقِ سَرَم ٬

نِشست

و سَرم شکست

مولود**MASHA**
دیدگاه ها :
برچسب ها: غم ، شاهینِ اقبال٬٬ ، فَرقِ سَرَ ، روزگار ، آدم ، مولود-پورصفا ( (masha) ، moloud-poursafa ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 24 مرداد 1396 09:26 ب.ظ

**پیشانی, بر خاک ذلت**

سه شنبه 17 مرداد 1396 02:23 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

*از کتاب قلب پاییزی من*

**سر در آخور اجنبی داری ؟ !**

دست,
در جیبِ ملت

پیشانی,
بر خاک ذلت

آنکه,
حب وطن ندارد !

در این,
مرز و بوم جایی ندارد !

مولود * *MASHA** 15/04/2015

 


دیدگاه ها :
برچسب ها: کتاب قلب پاییزی من ، مولود * *MASHA ، حب وطن ، سر در آخور اجنبی داری ، جیبِ ملت ، مرز و بوم جایی ندارد ، moloud-poursafa ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 22 مرداد 1396 01:59 ب.ظ

**تا روزِ محشر**

شنبه 14 مرداد 1396 01:38 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

* ....... تا روز قیامت**

حتی آبِ دهانم را,

به رویت,

نمی اندازم !!
تا
روزِ محشر

مرا مؤ ا خذه نکند ,

که چرا,,

مرا آلوده کردی ؟؟

مولود **MASHA**
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: سه شنبه 24 مرداد 1396 09:49 ب.ظ

* ....... تا روز قیامت**از کتاب قلب پاییزی من **

چهارشنبه 30 فروردین 1396 11:18 ق.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


* ....... تا روز قیامت**

حتی آبِ دهانم را,

به رویت,

نمی اندازم !!
تا
روزِ محشر

مرا مؤ ا خذه نکند ,

که چرا,,

مرا آلوده کردی ؟؟

مولود **MASHA**
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: شنبه 4 شهریور 1396 11:49 ق.ظ

**پیوندتان با بهارانه ها مبارک ** moloud-poursafa (حامد همایون - چنین کنم چنان کنم)

یکشنبه 29 اسفند 1395 01:28 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

پیوندتان با بهارانه ها مبارک

سال نو میشود

 برایتان آغازی خوش با رایحه بهاری

 و لبخند گلها و سبزی و شادابی

 احوالتان را آرزو می کنم .


 
 دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 29 اسفند 1395 01:40 ب.ظ

**سر در آخور اجنبی داری ؟ !**

چهارشنبه 25 اسفند 1395 01:42 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

*از کتاب قلب پاییزی من*

**سر در آخور اجنبی داری ؟ !**

دست,
در جیبِ ملت

پیشانی,
بر خاک ذلت

آنکه,
حب وطن ندارد !

در این,
مرز و بوم جایی ندارد !

مولود * *MASHA** 15/04/2015

 

 


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: شنبه 4 شهریور 1396 11:50 ق.ظ

**شیشه عمر**

یکشنبه 1 اسفند 1395 03:02 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
پر پروازم,


شکسته


ولی


با بالهای خیالم,,


سویت


پر میکشم


  بال نازکم را,,


نشکن!!


که شیشه عمرم را


می شکنی!!مولود **MASHA**


12/04/2008


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 1 اسفند 1395 03:04 ب.ظ

**که بختی کویر گونه داریم نمی بارد**

دوشنبه 18 بهمن 1395 01:19 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

پروردگارا ,,,

ای یکتای بی همتا,,,

خسته شدیم,,

از تفاوتها

دل شکسته شدیم,,

از بی عدالتی ها

از بس دیدیم
.
.
و دَم نزدیم
.
.
.
ناامید ... و
ره گم کرده شدیم
.
.

بِهَر ریسمانی چنگ زدیم

بطرفی دیگر پرتاب شدیم

که باز بلند شدنمان سخت تر شد

چرا باید به این بیهوده بودن,,

ادامه دهیم؟

چرا باران رحمتت بر ما دردمندان

که بختی کویر گونه داریم نمی بارد؟

خدایا به دادمان برس ...

**مولود**Masha**

20/11/2012
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 18 بهمن 1395 01:21 ب.ظ

**تا,, سَر بِمُهر می ماند, رازها یم**

پنجشنبه 30 دی 1395 01:20 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،سالها بغضم را قورت دادم

اشکهایم را دور ریختم

راز هایم را,

خِفت 

دهانم را,,

چِفت 

اما امروز,,

چشمهایم,,

خون قِی کرد

زبانم نالید

و غرورم را

لِه کرد

همه راز هایم بر مَلا 

نُقلُ و گَپِ محفل ها 

جسم خمیده ام عصای دَغل بازان 

جانم را ناخن ,,

سپس به دندان کشیدند

ای کاش,,

چشمهایم را داغ می زدم


تا,,


سَر بِمُهر می ماند,

رازها یم

مولود**Masha**

10/12/2011
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 دی 1395 07:06 ب.ظ

همکاران گرامی , از صمیم قلب تسلیت عر ض می کنم . درود بر شما از جان گذشتگان .

پنجشنبه 30 دی 1395 06:30 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

طلوع ناگهان‌ها،

 زیر آوار

غروب قهرمان‌ها،

 زیر آوار

کماکان می‌تپد, با عشق مردم

دل آتش نشان‌ها

 زیر آوار
؟؟؟؟


 
 
            دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 1 بهمن 1395 01:33 ب.ظ

**نوازشی مرموزانه**

سه شنبه 28 دی 1395 09:51 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


با نوازشی مرموزانه

نقاب,,


از رُخش بَر کشید


هیچ نبود

.

و او


سالها

.
.
.

فقط


یک خیال,,


را در آغوش داشته


مولود **Masha**


17/02/2011دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 17 شهریور 1396 01:36 ب.ظ

**شاهینِ اقبال**

یکشنبه 26 دی 1395 01:06 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

مگر می شود آدم باشی و غم نداشته باشی


توی این روزگار چیزی کم نداشته باشی

*******
شاهینِ اقبال٬٬

بَر شانه هایم٬٬

َننِشَست

بَر فَرقِ سَرَم ٬

نِشست

و سَرم شکست

مولود**MASHA**


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: شنبه 4 شهریور 1396 11:51 ق.ظ

** نهال هفتم **Moloud-Poursafa(masha)

شنبه 25 دی 1395 12:42 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
 
زمان برایم متوقف شده


عقربه های ساعتم,,


بعد از رفتن تو
.
.
.
بهم چسبیده,,

حرکت می کنند!!!
.
آخه,,

بیم از,
.
جدایی دارند !!

مولود**MASHA**

 22/08/2014دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 27 دی 1395 06:24 ب.ظ

**کلام شیطان**

جمعه 24 دی 1395 01:16 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،**حرفه ام ریا ,,سایه ام رها **پاهای سایه ام,,

به بیراهه می روند 

دستانش کج است ,,

حلال و حرام نداند 

و چشم هایش,,

هرزه و آماده به خطا 

زبانش,,

یاوه گو و دغل باز 

گوشها یش,,

با کلام شیطان,,,

هما هنگ و هم نوا 

این هست

سایه من !!!!!

و اما,

خودم,,


به عبـــــادت و نـــیـــــا یش و نمــــــا یــش 


مولود **Masha**

** 23/04/2014 **چهار شنبه **
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 24 دی 1395 01:20 ب.ظ

** خدای زمینی ام **

چهارشنبه 22 دی 1395 11:47 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


مادرم


دعایم کن, که با دعایت،

دلم. خانه دردها. نیست

مولود Masha 


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 دی 1395 12:15 ق.ظ

** اتاقی متروک**

سه شنبه 21 دی 1395 05:47 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،از صندوقچه ِچوبیِ کهنه ای


در اتاقی متروک


شال تِرمه ای به ارث بُرد


که فقط,,


در عزا ها پهن می شد!!!!


و همه رویا ی او ,,


خوانچه ای از نُقل و نبات


و پارچه های زربفت بود!!!
.
.
.
اما,,


همان,,


شال ترمه را


هم,,


برا یش نگشود ند !!!!


مولود**Masha**


19/06/2014دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 دی 1395 12:29 ق.ظ

**با پیمانه شکستم**

دوشنبه 20 دی 1395 01:02 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
از چشم و نگاهت,


نوشیدم!!!

اما!!!
.
.

مستم نکرد !!!

در پسِ آن,,
.

مستی,,
.

دیگر ,,

دیدم !!!

مولود **MASHA**

14/10/2014

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 24 شهریور 1396 12:02 ب.ظ

**نوک قلم ذهنم,شکست **

یکشنبه 19 دی 1395 01:30 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


**رقاصی**


در افکارم,

می نویسم واژه هارا

ذهنم

جا سازی,کرده

 تا نقش کند ,روی کاغذ


قلم ذهنم براه بود,,و

 می نوشت

ناگاه,با عطسه ای

نوک قلم ذهنم,شکست
 
تا روبراه شدن قلم

فکرم رفت

رقاصی.

یکشنبه هجدهم تیر 1391 ساعت 19:35

مولود* masha*

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 19 دی 1395 01:39 ب.ظ

**ما دیکته می کنیم **

پنجشنبه 16 دی 1395 12:41 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

 

**از کتاب قلب پاییزی من **

**ما دیکته می کنیم **

دوست دارم
بنویسم .....
اما !!!!
با ,,

قلمِ,,,
آنها .....

هرگز !!!!

مولود **MASHA**

12/11/2014دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 16 دی 1395 12:44 ب.ظ

** Moloud-Poursafa(masha)-کتاب قلب پاییزی من **فردا ابدی ست **

سه شنبه 14 دی 1395 06:08 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


 
 


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 دی 1395 06:18 ب.ظ

** نهال ششم *کتاب فردا ابدی ست Moloud-Poursafa(masha) **

سه شنبه 14 دی 1395 06:00 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


 
 


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: سه شنبه 14 دی 1395 06:21 ب.ظ

**عشق و نوازش**

دوشنبه 13 دی 1395 01:10 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

با چتری از عشق و نوازشت


هرگز فرود و سقوطی ندارممولود **MASHA**


14/10/2014
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 13 دی 1395 01:12 ب.ظتعداد کل صفحات : 6 1 2 3 4 5 6