ساقی و میکده از ماست گر بگذارند زندگی ساغر و صهباست گر بگذارند می تراود ز نگاهت غزلِ عاطفه ها شعر چشمان تو شیواست گربگذارند

* ....... تا روز قیامت**از کتاب قلب پاییزی من **

چهارشنبه 30 فروردین 1396 12:18 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


* ....... تا روز قیامت**

حتی آبِ دهانم را,

به رویت,

نمی اندازم !!
تا
روزِ محشر

مرا مؤ ا خذه نکند ,

که چرا,,

مرا آلوده کردی ؟؟

مولود **MASHA**
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: چهارشنبه 30 فروردین 1396 12:24 ب.ظ

**پیوندتان با بهارانه ها مبارک ** moloud-poursafa (حامد همایون - چنین کنم چنان کنم)

یکشنبه 29 اسفند 1395 02:28 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

پیوندتان با بهارانه ها مبارک

سال نو میشود

 برایتان آغازی خوش با رایحه بهاری

 و لبخند گلها و سبزی و شادابی

 احوالتان را آرزو می کنم .


 
 دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 29 اسفند 1395 02:40 ب.ظ

**سر در آخور اجنبی داری ؟ !**

چهارشنبه 25 اسفند 1395 02:42 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

*از کتاب قلب پاییزی من*

**سر در آخور اجنبی داری ؟ !**

دست,
در جیبِ ملت

پیشانی,
بر خاک ذلت

آنکه,
حب وطن ندارد !

در این,
مرز و بوم جایی ندارد !

مولود * *MASHA** 15/04/2015

 

 


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: چهارشنبه 25 اسفند 1395 03:18 ب.ظ

**شیشه عمر**

یکشنبه 1 اسفند 1395 04:02 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
پر پروازم,


شکسته


ولی


با بالهای خیالم,,


سویت


پر میکشم


  بال نازکم را,,


نشکن!!


که شیشه عمرم را


می شکنی!!مولود **MASHA**


12/04/2008


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 1 اسفند 1395 04:04 ب.ظ

**که بختی کویر گونه داریم نمی بارد**

دوشنبه 18 بهمن 1395 02:19 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

پروردگارا ,,,

ای یکتای بی همتا,,,

خسته شدیم,,

از تفاوتها

دل شکسته شدیم,,

از بی عدالتی ها

از بس دیدیم
.
.
و دَم نزدیم
.
.
.
ناامید ... و
ره گم کرده شدیم
.
.

بِهَر ریسمانی چنگ زدیم

بطرفی دیگر پرتاب شدیم

که باز بلند شدنمان سخت تر شد

چرا باید به این بیهوده بودن,,

ادامه دهیم؟

چرا باران رحمتت بر ما دردمندان

که بختی کویر گونه داریم نمی بارد؟

خدایا به دادمان برس ...

**مولود**Masha**

20/11/2012
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 18 بهمن 1395 02:21 ب.ظ

**تا,, سَر بِمُهر می ماند, رازها یم**

پنجشنبه 30 دی 1395 02:20 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،سالها بغضم را قورت دادم

اشکهایم را دور ریختم

راز هایم را,

خِفت 

دهانم را,,

چِفت 

اما امروز,,

چشمهایم,,

خون قِی کرد

زبانم نالید

و غرورم را

لِه کرد

همه راز هایم بر مَلا 

نُقلُ و گَپِ محفل ها 

جسم خمیده ام عصای دَغل بازان 

جانم را ناخن ,,

سپس به دندان کشیدند

ای کاش,,

چشمهایم را داغ می زدم


تا,,


سَر بِمُهر می ماند,

رازها یم

مولود**Masha**

10/12/2011
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 دی 1395 08:06 ب.ظ

همکاران گرامی , از صمیم قلب تسلیت عر ض می کنم . درود بر شما از جان گذشتگان .

پنجشنبه 30 دی 1395 07:30 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

طلوع ناگهان‌ها،

 زیر آوار

غروب قهرمان‌ها،

 زیر آوار

کماکان می‌تپد, با عشق مردم

دل آتش نشان‌ها

 زیر آوار
؟؟؟؟


 
 
            دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 1 بهمن 1395 02:33 ب.ظ

**نوازشی مرموزانه**

سه شنبه 28 دی 1395 10:51 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


با نوازشی مرموزانه

نقاب,,


از رُخش بَر کشید


هیچ نبود

.

و او


سالها

.
.
.

فقط


یک خیال,,


را در آغوش داشته


مولود **Masha**


17/02/2011دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 دی 1395 10:52 ب.ظ

**شاهینِ اقبال**

یکشنبه 26 دی 1395 02:06 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

مگر می شود آدم باشی و غم نداشته باشی


توی این روزگار چیزی کم نداشته باشی

*******
شاهینِ اقبال٬٬

بَر شانه هایم٬٬

َننِشَست

بَر فَرقِ سَرَم ٬

نِشست

و سَرم شکست

مولود**MASHA**


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 دی 1395 02:11 ب.ظ

** نهال هفتم **Moloud-Poursafa(masha)

شنبه 25 دی 1395 01:42 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
 
زمان برایم متوقف شده


عقربه های ساعتم,,


بعد از رفتن تو
.
.
.
بهم چسبیده,,

حرکت می کنند!!!
.
آخه,,

بیم از,
.
جدایی دارند !!

مولود**MASHA**

 22/08/2014دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 27 دی 1395 07:24 ب.ظ

**کلام شیطان**

جمعه 24 دی 1395 02:16 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،**حرفه ام ریا ,,سایه ام رها **پاهای سایه ام,,

به بیراهه می روند 

دستانش کج است ,,

حلال و حرام نداند 

و چشم هایش,,

هرزه و آماده به خطا 

زبانش,,

یاوه گو و دغل باز 

گوشها یش,,

با کلام شیطان,,,

هما هنگ و هم نوا 

این هست

سایه من !!!!!

و اما,

خودم,,


به عبـــــادت و نـــیـــــا یش و نمــــــا یــش 


مولود **Masha**

** 23/04/2014 **چهار شنبه **
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 24 دی 1395 02:20 ب.ظ

** خدای زمینی ام **

پنجشنبه 23 دی 1395 12:47 ق.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


مادرم


دعایم کن, که با دعایت،

دلم. خانه دردها. نیست

مولود Masha 


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 دی 1395 01:15 ق.ظ

** اتاقی متروک**

سه شنبه 21 دی 1395 06:47 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،از صندوقچه ِچوبیِ کهنه ای


در اتاقی متروک


شال تِرمه ای به ارث بُرد


که فقط,,


در عزا ها پهن می شد!!!!


و همه رویا ی او ,,


خوانچه ای از نُقل و نبات


و پارچه های زربفت بود!!!
.
.
.
اما,,


همان,,


شال ترمه را


هم,,


برا یش نگشود ند !!!!


مولود**Masha**


19/06/2014دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 دی 1395 01:29 ق.ظ

**با پیمانه شکستم**

دوشنبه 20 دی 1395 02:02 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
از چشم و نگاهت,


نوشیدم!!!

اما!!!
.
.

مستم نکرد !!!

در پسِ آن,,
.

مستی,,
.

دیگر ,,

دیدم !!!

مولود **MASHA**

14/10/2014

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 20 دی 1395 02:06 ب.ظ

**نوک قلم ذهنم,شکست **

یکشنبه 19 دی 1395 02:30 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


**رقاصی**


در افکارم,

می نویسم واژه هارا

ذهنم

جا سازی,کرده

 تا نقش کند ,روی کاغذ


قلم ذهنم براه بود,,و

 می نوشت

ناگاه,با عطسه ای

نوک قلم ذهنم,شکست
 
تا روبراه شدن قلم

فکرم رفت

رقاصی.

یکشنبه هجدهم تیر 1391 ساعت 19:35

مولود* masha*

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 19 دی 1395 02:39 ب.ظ

**ما دیکته می کنیم **

پنجشنبه 16 دی 1395 01:41 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

 

**از کتاب قلب پاییزی من **

**ما دیکته می کنیم **

دوست دارم
بنویسم .....
اما !!!!
با ,,

قلمِ,,,
آنها .....

هرگز !!!!

مولود **MASHA**

12/11/2014دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 16 دی 1395 01:44 ب.ظ

** Moloud-Poursafa(masha)-کتاب قلب پاییزی من **فردا ابدی ست **

سه شنبه 14 دی 1395 07:08 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


 
 


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 دی 1395 07:18 ب.ظ

** نهال ششم *کتاب فردا ابدی ست Moloud-Poursafa(masha) **

سه شنبه 14 دی 1395 07:00 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


 
 


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: سه شنبه 14 دی 1395 07:21 ب.ظ

**عشق و نوازش**

دوشنبه 13 دی 1395 02:10 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

با چتری از عشق و نوازشت


هرگز فرود و سقوطی ندارممولود **MASHA**


14/10/2014
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 13 دی 1395 02:12 ب.ظ

**زمزمه های نا مفهوم**

پنجشنبه 9 دی 1395 03:14 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

بقلمم حسودی می کنم

   هر چه در درون دارد

را ریز ریز بیرون ریزد

و شو د خالی

خالی از رنگ و ریا

خالی از لبریز بودن

و   شکل دهد کلمات را

با صفحات سفید

عشقبازی می کند

نثارشان می کند,

لعبت واژه ها را

و این آغازین را پایانی است ،

که هر بار جامه ای در بر کند

که گه خوش اقبال,

گه نگون بخت,

رنگ برنگ,

و مست و ملنگ


.


و اما من!!!!

با مغز چفت کرده

و زانوی در بغل گرفته

چمباتمه زده

به تیک تیک ساعت

گوش می کنم

رقص عقربه ها را می بینم

زمان مرا دوره کرده 

دیگر ریشخندش

به قاه قاه چندش آور

بدل شده,

 دامن کشان

و خش خش کنان

با زمزمه های نا مفهوم

دور ونزدیک می شود

و قلمم رقص کنان

نقطه های پایان را می گذارد .


مولود**MASHA**


23/09/2011دیدگاه ها :
برچسب ها: زمزمه های نا مفهوم ، بقلمم حسودی می کنم ، خالی از رنگ و ریا ، عشقبازی می کند ، زمان مرا دوره کرده ، moloud-poursafa ، نقطه های پایان را می گذارد ،
آخرین ویرایش: جمعه 10 دی 1395 09:34 ب.ظ

** سالهاست٫ که کفش نوئی ندارم !**

دوشنبه 6 دی 1395 03:00 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
 

** سالهاست٫ که کفش نوئی ندارم !**


پا برهنه ,

در خاطراتِ کودکی ام ,خزیدم


باز تنبیه ,باز سرزنش


و مثلِ همیشه اخراج !


masha**مولود **


23/04/2015

 
 دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 10 دی 1395 09:41 ب.ظ

**شاید هر وقت دیگر**

یکشنبه 5 دی 1395 02:12 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

تک درختی شدم در این خاک ,,


که سالها ست خشکید ه ام ,,


نَه برگی ,,نَه باری ,,


سالها پیش,,


دارکوبی با نوکش مجروحم کرد 


لانه ماری شد بر تنم ,,


مار شد همزیستم ,,


که بیرون می خزید 


و با شکاری در تنش,,


به درون لانه می خزید ,,


نَه پرنده ای دیگر مأوا گرفت ,


نَه آوازی,,


بر سَرِ شاخه ام خوانده شد ,,


,,نَه سایه افکندم,,


بر رهگذری ,,
.
.
.

تک و تنها مانده ام ,,


پوسیده ام 


شاید امروز ,,


شاید فردا و


شاید هر وقت دیگر ,,


با بادی ,,طوفانی بشکنم ,,هر چند که سالهاست مرده ام مولود **Masha**


19/01/2011


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 5 دی 1395 02:14 ب.ظ

ما سالهاست که مرده ایم

جمعه 3 دی 1395 01:33 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
.
.
هر روز,,

.
.

تفنگهای خالیِ


بظاهر پُر,,


سویمان نشانه می رود


اما !!


ما سالهاست که مرده ایم !!


مولود**MASHA**


16/11/2014یکشنبه
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 3 دی 1395 01:49 ب.ظ

**عزیز من رفت**

سه شنبه 30 آذر 1395 01:03 ق.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
 
چه گذشت بَر تو,

حرفهایمان ناتمام ,

روزهای خوبمان ,

با هم بودنمان رفت

سلامم بی جواب ٫

دستهایم پِیِ دستهای گرمَت

 و گرمایی نیافت

جگرم خون شد خدایا

دلم لرزون شد خدایا

نفسِ آخر را فرو بُرد ,

عزیزم رفت

و من بخدا سپرد مش, ,

اما باز,,

 جوابی از سویش نیامد

مولود**MASHA**

20/12/2010 دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: سه شنبه 30 آذر 1395 01:09 ق.ظ

** قطره های باران**

دوشنبه 29 آذر 1395 02:02 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


ای کاش٫٫


قطره های باران

همه را٫٫

تطهیر می کرد

و

حتی برخی را
.
.
.
می شُست و


می بُرد!!!!


مولود**MASHA**21/08/2014
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 29 آذر 1395 02:04 ب.ظ

تقدیم, به همه شما, خوبان

شنبه 27 آذر 1395 07:13 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،

مهر پرودگار,


 روشنی بخش ,


قلبهایمان باشد


یا حق

تقدیم,


به همه شما,


خوبان
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: شنبه 27 آذر 1395 07:15 ب.ظ

**وقتی رفتی**

شنبه 27 آذر 1395 02:52 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
** وجود بی وجود**

وقتی رفتی,,

تازه فهمیدم,,

که,

هیچ گاه

.

.

.

نبودی !!!!

مولود**MASHA**
2/08/2012
 
 دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: شنبه 27 آذر 1395 02:55 ب.ظ

**دست خالی آمدی دست ِ خالی تر هم میروی**

پنجشنبه 25 آذر 1395 03:02 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،
چه زبون و ناتوانی 

ای آدم

نَه میدانی

کی بدنیا میایی

نَه میدانی

کِی خواهی رفت

نَه میدانی

آمدنت بَهرِ چه بود

نَه میدانی

رفتنت بهر چه هست

به چه می نازی ؟؟؟

نازیدنت بهر چه هست ؟؟؟

چنان می نگری

که انگار آسمان و زمین بهر تو ست!!!!

چنان غره ای بخود

که انگار خالق تویی !!!

با اندک دانش تو گویی عا لِمی !!!

با نماز و ربنّایی تو گویی زاهدی !!

تو ز خاکی و آخر پنهان خاک

دست خالی آمدی

دست ِ خالی تر هم میروی

پس آماده شو

مولود**Masha**

* دوشنبه **22/02/2010

دیدگاه ها :
برچسب ها: انگار آسمان و زمین بهر تو ست ، با نماز و ربنّایی تو گویی زاهدی ، با اندک دانش تو گویی عا لِمی ، نازیدنت بهر چه هست ، چه زبون و ناتوانی ، moloud-poursafa ، تو ز خاکی و آخر پنهان خاک ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 25 آذر 1395 07:46 ب.ظ

**قلمم,, مَست شده**

دوشنبه 22 آذر 1395 02:05 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


قلمم,, مَست شده,
مدتی ست,, بی غم شده

جوهرش,, زِ ناکسان

هرزه نویس و بی وجدان

با اسکناس,, عجین و ایاغ

از خدا بی خبر و حاضر به یراق

تا قلع و قمع کند
.
.
.
همه دردمندان و بی کسان را
.
.
تا,,
ناله ای
و

دیگر,,
عتا به ای نباشد

این قلم ,,
دیگر تعهدی ندارد

مولود**Masha**

13/06/2013دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 آذر 1395 02:15 ب.ظ

سفره ای گسترده

چهارشنبه 17 آذر 1395 04:57 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


به نامِ حضرتِ ابو الفضل


سفره ای گسترده ,,


سفره که نَه !!


میزِ مجللی ,


مملو از تزیینات ,خورا کیها و نو شیدنیهابا مد عو ینِ آ لامد!!دعا خو انده شدو حمله شر و ع شد!!چند متر دورتر٫بیرون از این خانهِ مجلل!!کودکی برای برداشتنِ سا ندو یچِ گاز زده عا بری!!زیر تایر ها ی اتومبیلِ آ نچنا نی!!با آسفالت یکی شد!!!مولود**MASHA**


21/09/2014

دیدگاه ها :
برچسب ها: با آسفالت یکی شد ، حضرتِ ابو الفضل ، مملو از تزیینات ، خورا کیها و نو شیدنیها ، بیرون از این خانهِ مجلل ، moloud-poursafa ، کودکی برای برداشتنِ سا ندو یچِ گاز زده عا بری ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 17 آذر 1395 07:40 ب.ظتعداد کل صفحات : 5 1 2 3 4 5