تبلیغات
**قوس قزح** - مطالب حکایت ها
ساقی و میکده از ماست گر بگذارند زندگی ساغر و صهباست گر بگذارند می تراود ز نگاهت غزلِ عاطفه ها شعر چشمان تو شیواست گربگذارند

**داستانی زیبا از چارلی چاپلین**

چهارشنبه 3 آبان 1396 02:47 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

داستانی زیبا از چارلی چاپلین


  وقتی بچه بودم کنار مادرم می‌خوابیدم

و هرشب یک آرزو می‌کردم.

مثلاً آرزو می‌کردم برایم اسباب بازی بخرد؛

می‌گفت: «می‌خرم به شرط اینکه بخوابی.»

یا آرزو می‌کردم برم بزرگترین شهربازیِ دنیا؛

می‌گفت: «می‌برمت به شرط اینکه بخوابی.»

یک شب پرسیدم «اگر بزرگ بشوم به آرزوهایم می‌رسم؟»

گفت: «می‌رسی به شرط اینکه بخوابی.»

هر شب با خوشحالی می‌خوابیدم.

اِنقدر خوابیدم که بزرگ شدم و آرزوهایم کوچک شدند.

دیشب مادرمو خواب دیدم؛ پرسید:

«هنوز هم شب‌ها قبل از خواب به آرزوهایت فکر می‌کنی؟»

گفتم: «شب‌ها نمی‌خوابم.»

گفت: «مگر چه آرزویی داری؟»

گفتم: «تو اینجا باشی و هیچ آرزویی نداشته باشم.»

گفت: «سعی خودم را می‌کنم به خوابت بیایم،

به شرط آنکه بخوابی.»

دیدگاه ها :
برچسب ها: چارلی چاپلین ، moloud-poursafa ، مولود پورصفا ، هرشب یک آرزو می‌کردم. ، اِنقدر خوابیدم که بزرگ شدم و آرزوهایم کوچک شدند. ، دیشب مادرمو خواب دیدم پرسید ، گفت: «مگر چه آرزویی داری؟» گفتم: «تو اینجا باشی و هیچ آرزویی نداشته باشم » ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 3 آبان 1396 03:10 ب.ظ

**ﺳﮓ ﮔﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﻤﺮﺩ**

شنبه 8 مهر 1396 12:54 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

ﺳﮓ ﮔﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﻤﺮﺩ،
ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺧﻴﻠﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺩﻓﻦ ﻛﺮﺩ.

ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻬﺮ ﺭﺳﻴﺪ
و ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﻨﺪ،
ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭ ﺳﮓ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺨﺎﻙ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻗﺘﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﺰﺩ ﻗﺎﺿﻰ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ، ﮔﻔﺖ:
ﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ، ﺍﻳﻦ ﺳﮓ ﻭﺻﻴﺘﻰ ﻛﺮﺩﻩ
ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺮﺽ ﻛﻨﻢ
ﺗﺎ ﺑﺮ ﺫﻣﻪ ﻣﻦ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ.

ﻗﺎﺿﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻭﺻﻴﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺳﮓ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺕ ﺑﻮﺩ
ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ،
ﭘﺲ ﻭﺻﻴﺖ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺪﻫﻢ
و ﺳﮓ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.
ﺍﻳﻨﻚ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ.

ﻗﺎﺿﻰ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﺮ ﻭ ﺗﺎﺳﻒ ﮔﻔﺖ:
ﻋﻠﺖ ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺳﮓ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ؟
ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﻜﺮﺩ؟
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺎﺕ ﺍُﺧﺮﻭﻯ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻣﻨّﺖ ﻧﻬﺪ
ﻭ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮو،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺻﺎﻳﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺍﺷﺖ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺁﮔﺎﻩ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺗﺎ بدان ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ...

عبید زاکانی
دیدگاه ها :
برچسب ها: moloud-poursafa ، مولود پورصفا ، عبید زاکانی ،
آخرین ویرایش: شنبه 8 مهر 1396 01:01 ب.ظ

**ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.**

سه شنبه 4 مهر 1396 01:08 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،


ﺩﻩ ﻣﺮﺩ ﻭ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺑﻪ ﻃﻨﺎﺑﯽ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ

ﻃﻨﺎﺏ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺯﻥ ﯾﺎﺯﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ!

ﺑﺎﯾﺪ یک نفر ﻃﻨﺎﺏ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮﺩ

ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﯿﮑﺮﺩند..!

  ﺯﻥ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺷﺘﻢ

ﮐﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻭﻗﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﮐﻨﻢ

ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﮑﻨﻢ

ﻣﻦ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ...

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺁﻣﺪﻧﺪ

ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺯﺩﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ

روحشان شاد و یادشان گرامی 

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.


دیدگاه ها :
برچسب ها: moloud-poursafa ، مولود پورصفا ، روحشان شاد و یادشان گرامی ، ﻣﻦ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ، ﻃﻨﺎﺏ ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻫﺎ ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺁﻣﺪﻧﺪ ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 4 مهر 1396 01:15 ب.ظ

**روزی.......**

پنجشنبه 9 شهریور 1396 02:10 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،


روزی عربی نزد قاضی رفت

و گله کرد که مردی پارس,

کفش او را در مسجد دزدیده است ،

قاضی سخنش شنید و گفت دروغ میگوید ،

حاضران شگفت زده پرسیدند

چرا این گونه حکم کردی ؟؟

قاضی گفت نه عرب کفش میپوشد

و نه مرد پارس به مسجد میرود!!

عبید زاکانیدیدگاه ها :
برچسب ها: عبید زاکانی ، کفش ، قاضی ، moloud-poursafa ، دروغ ، مسجد ، مولود پورصفا masha7 ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 9 شهریور 1396 02:16 ب.ظ

**هر ذاتی رو میشه درست کرد،جز ذات خراب....!!**

چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:23 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،
دکتر الهی قمشه ای به نقل از پیرمردی که‌ شغلش ‌دامداری‌ بود‌،
 نقل‌ میکرد:

 گرگی در اتاقکی در آغل گوسفندان ما زاییده بود
 و سه چهار توله داشت و اوائل کار به طور مخفیانه
 مرتب به آنجا رفت و آمد می کرد و به بچه هایش میرسید ،
چون ‌آسیبی ‌به‌ گوسفندان‌ نمیرساند‌
 وبخاطر ترحم‌ به‌ این ‌حیوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌ بچه‌هایش‌،
 او را بیرون ‌نکردیم‌، ولی ‌کاملا ا‌و را زیر نظر‌ داشتم‌.

این‌ ماده‌ گرگ ‌به ‌شکار میرفت‌
 و هر بار مرغی‌، خرگوشی ‌، بره‌ای شکار میکرد
و برای ‌مصرف ‌خود و بچه‌هایش ‌می آورد‌.

اما با اینکه ‌رفت ‌آمد ‌او از آغل‌ گوسفندان ‌بود،
 هرگز متعرض‌ گوسفندان ‌ما نمیشد‌.

 ما دقیقا آمار گوسفندان ‌و‌بره های‌ آنها ‌را داشتیم‌
 وکاملا" مواظب‌ بودیم‌، بچه‌ها تقریبا‌ بزرگ ‌شده‌‌‌‌ بودند.

یک‌بار و در غیاب ‌ماده ‌گرگ ‌که ‌برای ‌شکار رفته‌ بود،
بچه‌های ‌او‌‌ یکی ‌از ‌بره‌ها را کشتند!

ما صبرکردیم، ببینیم ‌چه ‌اتفاقی‌ خواهد افتاد‌؛
 وقتی ‌ماده ‌گرگ ‌برگشت ‌و این ‌منظره ‌را دید،
 به ‌بچه‌هایش ‌حمله‌ور شد؛
 آنها ‌را گاز می گرفت و میزد ‌و بچه‌ها ‌سر و صدا و جیغ ‌میکشیدند
 ‌و پس ‌از آن ‌نیز ‌همان‌ روز ‌آنها را برداشت‌‌ و از ‌آغل ‌ما رفت‌.

روز بعد، با کمال ‌تعجب ‌دیدیم، گرگ، یک ‌بره‌ ای شکار کرده
 و آن‌ را نکشته ‌و زنده ‌آن‌ را از دیوار‌ آغل ‌گوسفندان ‌انداخت ‌رفت‌.»

این ‌یک ‌گرگ ‌است‌ و با سه‌ خصلت‌:
درندگی
وحشی‌بودن‌
و حیوانیت
‌شناخته‌میشود‌
اما میفهمد، هرگاه ‌داخل ‌زندگی ‌کسی‌ شد
 و کسی ‌به ‌او ‌پناه‌ داد و احسان‌کرد به‌ او خیانت ‌نکند ‌
و اگر‌ ضرری‌ به ‌او زد ‌جبران نماید

هر ذاتی رو میشه درست کرد،جز ذات خراب....!!
دکتر الهی قمشه ای
دیدگاه ها :
برچسب ها: دکتر الهی قمشه ای ، ‌گرگ ، درندگی وحشی‌بودن‌ و حیوانیت ‌شناخته‌میشود‌ ، ‌گوسفند ، کسی ‌به ‌او ‌پناه‌ داد و احسان‌کرد به‌ او خیانت ‌نکند ‌ ، moloud-poursafa ، مولود پورصفا ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:31 ب.ظ

**ﭼﻪ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺗﻠﺨﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ‏« ﮔﺮﻩ ﻫﺎ ‏» ﺍﺷﺎﺭﻩ می ﮑﻨﻨﺪ**

پنجشنبه 22 تیر 1396 01:04 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،
می  ﮕﻮﯾﻨﺪ :
ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،
ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ، ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺩﺍﻥ .

ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﯼ ﺍﻋﺪﺍﻡ ، ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻗﺪﻡ ﺷﺪ ،
ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ،ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﺆﺍﻝ ﺷﺪ :
 ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮﺕ ﭼﯿﻪ ؟ ﮔﻔﺖ : ﺧﺪﺍ ... ﺧﺪﺍ ... ﺧﺪﺍ ... ﺍﻭ ﻣﺮﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ،
 ﻭﻗﺘﯽ ﺗﯿﻎ ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮔﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .
ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩﻧﺪ : ﺁﺯﺍﺩﺵ ﮐﻨﯿﺪ !
 ،ﺧﺪﺍ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﺯﺩﻩ ! ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﻓﺖ .

ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺭﺳﯿﺪ ، ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﺆﺍﻝ ﺷﺪ :
 ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﮕﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
 ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ
 ﻭﻟﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ،
 ﻋﺪﺍﻟﺖ ... ﻋﺪﺍﻟﺖ ... ﻋﺪﺍﻟﺖ ... ﮔﯿﻮﺕﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﻓﺖ ،
ﺍﻣﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ، ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺘﻌﺠﺐ ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺁﺯﺍﺩﺵ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺣﺮﻑ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺯﺩﻩ ! ﻭﮐﯿﻞ ﻫﻢ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪ .

ﺁﺧﺮ ﮐﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪﺍﻥ ﺭﺳﯿﺪ ،
 ﺳﺆﺍﻝ ﺷﺪ ، ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺑﺰﻥ ،
ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﻧﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ
 ﻭ ﻧﻪ ﻭﮐﯿﻠﻢ ﮐﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻢ ،
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻃﻨﺎﺏ ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ﮔﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ
 ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﺗﯿﻐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ...
 ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﮔﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ،
 ﺗﯿﻎ ﺑﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﻥ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪﺍﻥ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩ .

* ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ :
 ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﯼ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ *!

ﻧﺘﯿﺠﻪ :
ﭼﻪ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺗﻠﺨﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ‏« ﮔﺮﻩ ﻫﺎ ‏» ﺍﺷﺎﺭﻩ می ﮑﻨﻨﺪ.
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 تیر 1396 01:15 ب.ظ

هرگاه میخواهی یک شهر را خراب کنی ، خران را آزاد کن . . !

یکشنبه 18 تیر 1396 01:09 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،
خری به درختی بسته بود .

شیطان خر را باز کرد .

خر وارد مزرعه همسایه شد و تر و خشک را با هم خورد . .

زن همسایه وقتی خر را در حال خوردن سبزیجات دید ،

تفنگ را برداشت و یک گلوله خرج خر نمود و کشتش . .

صاحب خر وقتی صحنه را دید ، عصبانی شد و زن صاحب مزرعه راکشت . .

صاحب مزرعه وقتی با جسد خونین همسرش روبرو شد ، صاحب خر را از پای درآورد . . !!

به شیطان گفتند ؛ چکار کردی . . !!؟؟

گفت : من فقط یک خر را رها کردم . . !!

هرگاه میخواهی یک شهر را خراب کنی ، خران را آزاد کن . . !


نویسنده ؟؟؟
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:02 ب.ظ

**ورود حیوانات به پارلمان انگلیس ممنوع است بجز بز گاندی.**

جمعه 26 خرداد 1396 01:29 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

می گویند.
 ماهاتما گاندی بزی داشت که سمبل عدم وابستگی بود.
 از مویش لباس تهیه میکرد
و شیر و فراورده های شیری بز قوت روزانه اش بود.

زمانی قرار شد که گاندی به برای مذاکراتی
 به بریتانیای کبیر سفر کند ولی حاضر نبود
 بدون بزش سوار هواپیما شود.

اما در قوانین انگلیس چنین اجازه ای داده نشده بود.
این موضوع مشکلی برای مذاکرات میان هند و انگلستان شده بود.
 به ناچار قانونی از تصویب پارلمان انگلستان گذشت
 که در آن بیان شد:
 ورود حیوانات به پارلمان انگلیس ممنوع است
 بجز بز گاندی.
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 22 مرداد 1396 03:03 ب.ظ

**الماس وجودتان را کشف کنید**

چهارشنبه 23 فروردین 1396 12:19 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

الماس وجودتان را کشف کنید

می گویند کشاورزی افریقایی در مزرعه اش

زندگی خوب و خوشی را با همسر و فرزندانش داشت.

یک روز شنید که در بخشی از افریقا معادن الماسی کشف شده اند

و مردمی که به آنجا رفته اند ، با کشف الماس به ثروتی افسانه ای دست یافته اند .

او که از شنیدن این خبر هیجان زده شده بود ،

تصمیم گرفت برای کشف معدنی الماس به آنجا برود.

بنابر این زن و فرزندانش را به دوستی سپرد

و مزرعه اش را فروخت و عازم سفر شد .

او به مدت ده سال افریقا را زیر پا می گذارد

و عاقبت به دنبال بی پولی ، تنهایی و یاس

و نومیدی خود را در اقیانوس غرق می کند .

اما زارع جدیدی که مزرعه را خریده بود ،

روزی در کنار رودخانه ای که از وسط مزرعه میگذشت ،

چشمش به تکه سنگی افتاد که درخشش عجیبی داشت .

او سنگ را برداشت و به نزد جواهر سازی برد .

مرد جواهر ساز با دیدن سنگ گفت

که آن سنگ الماسی است که نمی توان قیمتی بر آن نهاد.

مرد زارع به محلی که سنگ را پیدا کرده بود رفت

و متوجه شد سرتاسر مزرعه پر از سنگهای الماسی است

که برای درخشیدن نیاز به تراش و صیقل داشتند.
مرد زارع پیشین بدون آنکه زیر پای خود را نگاه کند ،

برای کشف الماس تمام افریقا را زیر پا گذاشته بود ،

حال آنکه در معدنی از الماس زندگی می کرد !

در وجود هر یک از ما معدنی از الماس وجود دارد

که نیاز به صیقل دارد ؛ معمولا آنچه که می خواهیم ،

هر آنچه آرزوی رسیدن به آن را داریم

و بالاخره تحقق همه ی آرزوهایمان در اطرافمان قرار دارد ،

اما افسوس که متوجه ی آن نمی شویم.

در حالی که می بایست آستین ها را بالا زد

و با برنامه ریزی و تلاش و کوشش صحیح

الماس وجودی مان را جلا ببخشیم.

 ------------

برای من، ماجرای مردی را تعریف کردند که دوستش به زندان افتاده بود
او شبها کف اتاق می‌خوابید تا از آسایشی لذت نبرد که دوست زندانی اش از آن محروم است
چه کسی... چه کسی برای ما روی زمین خواهد خوابید؟

آلبر کامو

-----------------------

تو
چون دست‌های‌ من
چون اندیشه‌های‌
سوگوار این روزهای‌ تلخ
و چون تمام یادها
از من جدا نخواهی‌ شد...
.
  نادر_ابراهیمى


راهی به گذشته وجود ندارد همه این را می‌دانند و حالا در دنیای واقعی همه چیز آن قدر عوض شده است که انگار تمام گذشته باید فراموش شود

مایکل فرین | از کتاب جاسوس‌ها
ترجمه: کیهان بهمنیدیدگاه ها :
آخرین ویرایش: شنبه 4 شهریور 1396 12:48 ب.ظ

**برو بالاتر... برو بالاتر... !!!**

جمعه 20 اسفند 1395 01:49 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

داستانی واقعی و تکان دهنده از یک پزشک
توی بیمارستان فیروز آبادی دستیار دکتر مظفری بودم.
روزی از روزها دکتر مظفری ناغافل صدایم کرد

اتاق عمل و پیرمردی را نشان ‌دادن که باید پایش را بعلت عفونت می بریدیم.
دکتر گفت که اینبار من نظارت می کنم و شما عمل می کنید...
به مچ پای بیمار اشاره کردم که یعنی از اینجا قطع کنم و دکتر گفت: برو بالاتر!
بالای مچ را نشان دادم و دکتر گفت برو بالاتر!!
بالای زانو را نشان دادم و دکتر گفت برو بالاتر!!!
تا اینکه وقتی به بالای ران رسیدم دکتر گفت که از اینجا ببر...
عفونت از این جا بالاتر نرفته!

لحن و عبارت «برو بالاتر» خاطره بسیار تلخی را در من زنده می كرد خیلی تلخ.
دوران کودکی همزمان با اشغال ایران توسط متفقین در محله پامنار زندگی می کردیم.
قحطی شده بود و گندم نایاب بود و نانوایی ها تعطیل.
مردم ایران و تهران بشدت

عذاب و گرسنگی می کشیدند که داستانش را همه میدانند.

عده ای هم بودند که به هر قیمتی بود ارزاق شان را تهیه می کردند

و عده ای از خدا بی خبر هم بودند

که با احتکار از گرسنگی مردم سودجویی می کردند.
شبی پدرم دستم را گرفت تا در خانه همسایه مان که دلال بود

و گندم و جو می فروخت برویم

و کمی از او گندم یا جو بخریم تا از گرسنگی نمیریم.
پدرم هر قیمتی که میگفت

همسایه دلال ما با لحن خاصی می گفت: برو بالاتر... برو بالاتر... !!!

بعد از به هوش آمدن پیرمرد برای دیدنش رفتم.
چقدر آشنا بود...
وقتی از حال و روزش پرسیدم گفت: بچه پامنار بودم.‌..
گندم و جو میفروختم...
خیلی سال پیش...
قبل از اینکه در شاه عبدالعظیم ساکن بشم...

دیگر تحمل بقیه صحبت‌هایش را نداشتم.
خود را به حیاط بیمارستان رساندم.
من باور داشتم که «از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو»؛
اما به هیچ وجه انتظار نداشتم که چنین مکافاتی را به چشمم ببینم.

دکتر مرتضی عبدالوهابیدیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 20 اسفند 1395 05:00 ب.ظ

ای بشر از چه گمان کردی که دنیا مال توست

چهارشنبه 11 اسفند 1395 01:06 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﺣﮑﻤﺮﺍنی ﻣﯿﮑﺮﺩ
ﺭﻭﺯﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻃﺒﯿﺒﺎﻥ ﺍﺯ درمان ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﺶ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪند ﻭ ازﺷﺎﻩ ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳتﺷﺎﻥ کاری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺷﺎﻩ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻓﺎﺕ ﺍﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ کسی را ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ،
که ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺩﺭ ﻗﺒﺮی که برای من آماده کرده اند ﺑﺨﻮﺍبد !
ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ
ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺮﺑﺨﻮﺍﺑﺪ .
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭاﯾﻦ ﻗﺒﺮ بخوابد
فقط ﯾﮏ ﺷﺐ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ،ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ شود.

ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﺩﺭ ﻗﺒﺮ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ ﻭ روزنه ای ﺑﺮﺍﯼ نفس کشیدن
ﻭ ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﯿﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﻓﺘﻨﺪ .

ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﺑه ﺨﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ .
ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪ ﮐﻪنکیر و منکر ﺑﺎﻻﯼ قبرش ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﮕوید ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪند:
ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯽ ﺩﺍﺷﺘﯽ؟
ﻓﻘﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺐ ‏(ﺧﺮ ‏) ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺩیگر
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ .
ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ فقیر ﺑﺎ ﺧﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﻭ ﻓﻼﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ بر ﺧﺮﺧﻮﺩ
ﺑﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ گذاشتی ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺩﻧﺶ ﺭاندﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺩﺭفلان ﺭﻭز به خرت ﻏﺬﺍ ﻧﺪﺍﺩﯼ و....

ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ بخاطر ﺍﯾﻦ ﻇﻠﻢ ﻫﺎ  که به ﺧﺮﺵ کرده بود ﭼﻨﺪ ﺷﻼﻕ ﺁﺗﺸﯿﻦ خورد که برق از سرش پرید .

ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ می شود ﺩﺭ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﺮ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻥ می آیند ﺗﺎ ﺍﺯ ﻗﺒﺮ ﺑﯿﺮﻭﻧﺶ ﮐﻨﻨﺪ
ﻭ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪﺵ .

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺎ به ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ
ﭘﯽ ﺍﻭ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺎ ﻓﺮﺍﺭ ﻧﮑﻦ !
ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎ جیغ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕوید:
 ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ
ﻋﺬﺍﺏ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻮﻡ ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻢ 

ای بشر از چه گمان کردی که دنیا مال توست
ورنه پنداری که هر لحظه اجل دنبال توست

هر چه خوردی، مال مور و هر چه هستی مال گور
هر چه داری مال وارث، هر چه کردی مال توست

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 11 اسفند 1395 01:11 ب.ظ

**شاید من فراموش کرده باشم**

چهارشنبه 27 بهمن 1395 02:10 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،
دو پیرمرد که یکی از آنها قدبلند و قوی هیکل و دیگری قدخمیده و ناتوان بود
 و بر عصای خود تکیه داده بود،
نزد قاضی به شکایت از یکدیگر آمدند. اولی گفت:
به مقدار 10 قطعه طلا به این شخص قرض دادم
 تا در وقت امکان به من برگرداند و اکنون توانایی ادا کردن بدهکاریش را دارد
ولی تاخیر می اندازد و اینک می گوید
گمان می کنم طلب تو را داده ام.
حضرت قاضی! از شما تقاضا دارم وی را سوگند بده
که آیا بدهکاری خودش را داده است،
 یا خیر. چنانچه قسم یاد کرد که من دیگر حرفی ندارم.
دومی گفت: من اقرار می کنم که ده قطعه طلا از وی قرض نموده ام
 ولی بدهکاری را ادا کردم
 و برای قسم یاد کردن، آماده هستم.
 قاضی: دست راست خود را بلند کن و قسم یاد کن.
 پیرمرد: یک دست که سهل است، هر دو دست را بلند می کنم.
 سپس عصا را به مرد مدعی داد و هر دو دستش را بلند کرد
 و گفت: به خدا قسم که من قطعات طلا را به این شخص دادم
 و اگر بار دیگر از من مطالبه کند، از روی فراموشکاری و نا آگاهی است.

قاضی به طلبكار گفت: اكنون چه میگویی؟
او در جواب گفت:
من می دانم که این شخص قسم دروغ یاد نمی کند،
شاید من فراموش کرده باشم،
 امیدوارم حقیقت آشکار شود.
قاضی به آن دو نفر اجازه مرخصی داد،
 پیرمرد عصای خود را از دیگری گرفت.
در این موقع قاضی به فکر فرو رفت و بی درنگ هر دوی آنها را صدا زد.
 قاضی عصا را گرفت و با کنجکاوی دیواره آن را نگاه کرد
 و دیواره اش را تراشید، ناگاه دید
 که ده قطعه طلا در میان عصا جاسازی شده است.
 به طلبکار گفت: بدهکار وقتی که عصا را به دست تو داد،
 حیله کرد که قسم دروغ نخورد ولی من از او زیرک تر بودم.


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: چهارشنبه 27 بهمن 1395 09:57 ب.ظ

**از او بخواه که دارد**

شنبه 16 بهمن 1395 01:10 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،
درویشی تنگدست به در خانه توانگری رفت و گفت:
شنیده ام مالی در راه خدا نذر کرده ای
 که به درویشان دهی، من نیز درویشم.

خواجه گفت: من نذر کوران کرده ام تو کور نیستی.
پس درویش تاملی کرد وگفت:
ای خواجه کور حقیقی منم که درگاه خدای کریم را گذاشته
 به در خانه چون تو گدائی آمده ام.

این را بگفت و روانه شد.
خواجه متأثر گشته از دنبال وی شتافت
 و هر چه کوشید که چیزی به وی دهد قبول نکرد.


از او بخواه که دارد
و میخواهد که از او بخواهی

از او مخواه که ندارد
و می ترسد که از او بخواهی...!


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: چهارشنبه 27 بهمن 1395 09:55 ب.ظ

**ﺧـﻮﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻫـﻢ ﮐـﻤﯽ ﻓـﮑـﺮ ﮐـﻨـﯿـﻢ **

جمعه 15 بهمن 1395 12:43 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

ﻣـﺮﺩﯼ ﺑـﻪ ﭘـﯿـﺶ ﺯﻧـﺶ ﺁﻣـﺪ ﻭ ﺑـﻪ ﺍﻭ ﮔـﻔـﺖ:

"ﻧـﻤـﯿـﺪﺍﻧـﻢ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﭼـﻪ ﻛـﺎﺭ ﺧـﻮﺑـﯽ ﺍﻧـﺠـﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ

ﻛـﻪ ﯾـﻚ ﺟـﻦ ﺑـﻪ ﻧـﺰﺩﻡ ﺁﻣـﺪ ﻭ ﮔـﻔـﺖ

 ﻛـﻪ ﯾـﻚ ﺁﺭﺯﻭ ﻛـﻦ ﺗـﺎ ﻣـﻦ ﻓـﺮﺩﺍ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺵ ﻛـﻨـﻢ"!


ﺯﻥ ﺑـﻪ ﺍﻭ ﮔـﻔـﺖ: "ﻣـﺎ ﻛـﻪ 16 ﺳـﺎﻝ ﺍﺟـﺎﻗـﻤـﻮﻥ ﻛـﻮﺭﻩ ﻭ ﺑـﭽـﻪ ﺍﯼ ﻧـﺪﺍﺭﯾـﻢ،

ﺁﺭﺯﻭ ﻛـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﭽـﻪ ﺩﺍﺭ ﺷـﻮﯾـﻢ.

ﻣـﺮﺩ ﺭﻓـﺖ ﭘـﯿـﺶ ﻣـﺎﺩﺭﺵ ﻭ ﻣـﺎﺟـﺮﺍ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺗـﻌـﺮﯾـﻒ‌ ﻛـﺮﺩ،

 ﻣـﺎﺩﺭﺵ ﮔـﻔـﺖ: "ﻣـﻦ ﺳـﺎﻟـﻬـﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧـﺎﺑـﯿـﻨـﺎ ﻫـﺴـﺘـﻢ،

 ﭘـﺲ ﺁﺭﺯﻭ ﻛـﻦ ﻛـﻪ ﭼـﺸـﻤـﺎﻥ ﻣـﻦ ﺷـﻔـﺎ ﯾـﺎﺑـﺪ"

ﻣـﺮﺩ ﺍﺯ ﭘـﯿـﺶ ﻣـﺎﺩﺭﺵ ﺑـﻪ ﻧـﺰﺩ ﭘـﺪﺭﺵ ﺭﻓـﺖ،

 ﭘـﺪﺭﺵ ﻧـﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺍﻭ ﮔـﻔـﺖ:

 "ﻣـﻦ ﺧـﯿـﻠـﯽ ﺑـﺪﻫـﻜـﺎﺭﻡ ﻭ ﻗـﺮﺽ ﻭ ﻗـﻮﻟـﻪ ﺯﯾـﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ،

 ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻓـﺮﺷـﺘـﻪ ﺗـﻘـﺎﺿـﺎﯼ ﭘـﻮﻝ ﺯﯾـﺎﺩﯼ ﻛـﻦ"

ﻣـﺮﺩ ﻫـﺮﭼـﻪ ﻛـﻪ ﻓـﻜﺮ ﻛـﺮﺩ ﻫـﻮﺍﯼ ﻛـﺪﺍﻣـﺸـﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷـﺘـﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ،

ﻛـﺪﺍﻡ ﯾـﻚ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺗـﻘـﺪﻡ ﺩﺍﺭﻧـﺪ، ﺯﻧـﻢ؟ ﻣـﺎﺩﺭﻡ؟ ﭘـﺪﺭﻡ؟

ﺗـﺎ ﻓـﺮﺩﺍ ﺭﺍﻩ ﭼـﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﭘـﯿـﺪﺍ ﻛـﺮﺩ ﻭ

 ﺑـﺎ ﺧـﻮﺷـﺤـﺎﻟـﯽ ﺑـﻪ ﭘـﯿـﺶ ﺟـﻦ ﺭﻓـﺖ ﻭ ﮔـﻔـﺖ:

 "ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﻛـﻪ ﻣـﺎﺩﺭﻡ ﺑـﭽـﻪ‌ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔـﻬـﻮﺍﺭﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﻃـﻼ ﺑـﺒـﯿـﻨـﺪ“

ﭼـﻘـﺪﺭ ﺧـﻮﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻫـﻢ ﮐـﻤﯽ ﻓـﮑـﺮ ﮐـﻨـﯿـﻢ

ﻭ ﻋـﺠـﻮﻻﻧـﻪ ﺗـﺼـﻤـﯿـﻢ ﻧـﮕـﯿـﺮﯾـﻢ.


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 24 بهمن 1395 09:19 ب.ظ

خالق من بهشتی دارد، «نزدیک زیبا و بزرگ

چهارشنبه 13 بهمن 1395 01:10 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

ﺯﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﺍﻭﺩ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ

ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺁﯾﺎ ﺧﺪﺍ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﺳﺖ؟

ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﻋﺎﺩﻝ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ،

ﭼﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯽ؟ !

ﺯﻥ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﻮﻩ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ 3ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﺭﻡ ،

ﺑﻌﺪﺍﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ طناب ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﯿﺒﺮﺩﻡ

ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺶ ﺁﺫﻭﻗﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﻡ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﻢ

ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ طناب ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺭﺑﻮﺩ

ﻭ ﺩﻭﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻻﻥ ﻣﺤﺰﻭﻥ ﻭ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ ﻭ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﯾﻢ.

ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺻﺤﺒﺖ ﺯﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،

درب خانه حضرت داوودرا زدن، وایشان اجازه ورود دادند.

ده نفر از تجار وارد شدند

و هرکدام کیسه صد دیناری رو مقابل حضرت گذاشتن،

و گفتن اینهارو به مستحق بدهید.

حضرت پرسید علت چیست؟
ایشان گفتند در دریا دچار طوفان شدیم

ودکل کشتی اسیب دید

وخطر غرق شدن بسیار نزدیک بود

که درکمال تعجب پرنده ای طناب بزرگ به طرف ما رها کرد.

و با ان قسمتهای اسیب دیده کشتی را بستیم

ونذر کردیم اگر نجات یافتیم هر یک صد دینار به مستحق بدهیم.

حضرت داوود رو به آن زن کرد و فرمود:

خداوند برای تو از دریا هدیه میفرستد،

و تو او را ظالم می نامی.
این هزار دینار بگیر و معاش کن

و بدان خداوند برای حال تو بیش از دیگران آگاه هست...

خالق من بهشتی دارد،
«نزدیک
زیبا و بزرگ»...
و دوزخی دارد به گمانم «کوچک و بعید»
و در پی دلیلی ست که ببخشد ما را
گاهی به بهانه دعایی در حق دیگری
شاید امروز آن روز بی دلیل باشد.
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: چهارشنبه 13 بهمن 1395 01:14 ب.ظ

** زن چون تاج است**

شنبه 9 بهمن 1395 03:12 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،
یك مرد متاهل در مجلسى گفت:
زن همانند كفش است,
 كه هرگاه مرد اندازه دلخواهش را یافت،
مى تواند آن را عوض كند.

حاضران در مجلس به مرد خردمندى ,
كه در میانشان نشسته بود نگریستند
و نظرش را در مورد این سخن پرسیدند.

و اینك ببینید پاسخ مرد حكیم را:
حرف این مرد كاملا درست است؛
براى مردى كه خود را در حد پا بداند،
 زن چون كفش است!
 اما براى مردى كه خود را پادشاه مى پندارد،
 زن چون تاج است!

پس كلام گوینده را سرزنش نكنید،
فقط بدانید كه چگونه به خود مى نگرد.
-----------------

ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﻔﺖ: ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺎﮎ ﻧﯿﺎﻭﺭﯼ, ﻧﻤﺮﻩ ﯼ
ﮐﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﻧﻤﯽ ﺩﻫﻢ!
ﺷﺎﮔﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ! ﺍﮔﺮ ﺧﺎﮎ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ, ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﯼ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯽ ﺩﻫﯽ؟
ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ.
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺘﯽ ﺧﺎﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﻭﺭﺩ.
ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩ: ﺍﯾﻦ ﺧﺎﮎ ﺍﺯ ﮐﺠﺎﺳﺖﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩﯼ?!
ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ, ﻣﻦ ﻫﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺁﻭﺭﺩﻡ! ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﯼ, ﺑﻬﺸﺖ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻢ ﮔﺮﯾﺴﺖ ﻭ ﻧﻤﺮﻩ ﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩ.
------------

جمعه است و خفقان !
دلتنگی روزهای جمعه
این آخرین سرمایه ام را
با کسی قسمت نخواهم نکرد
سوار بر موج غزلی می سرایم با ردیف “آه”
باشد تا نبودت را گوشزد کرده باشم
تا بدانی
"دنیا بی تو جای خوبی نیست"
www.amirtaheri.ir

--------------------


در کشور دانمارک با قطار سفر میکردم..
بچه ای بسیار شلوغ میکرد..
خواستم او را آرام کنم به او گفتم اگر آرام باشد برای او شکلات خواهم خرید..
آن بچه قبول کرد و آرام شد..
قطار به مقصد رسید و من هم خیلی عادی از قطار پیاده شده و راهم را کشیدم و رفتم...
ناگهان پلیس مرا خواند و اعلام نمود شکایتی از شما شده مبنی بر اینکه به این بچه دروغ گفته ای....
به او گفته ای شکلات میخرم ولی نخریدی!!!
با کمال تعجب بازداشت شدم!!
در آنجا چند مجرم دیگر بودند مثل دزد و قاچاقچی!!!
آنها با نظر عجیبی به من مینگریستند که تو دروغ گفته ای آن هم به یک بچه!!!
به هر حال جریمه شده و شکلات را خریدم و عبارتی بر روی گذرنامه ام ثبت کردند که پاک نمودن آن برایم بسیار گران تمام شد!!!
آنها گدای یک بسته شکلات نبودند...
آنها نگران بدآموزی بچه شان بودند و اینکه اعتمادش را نسبت به بزرگترها از دست بدهد و فردا اگر پدر و مادرش حرفی به او زدند او باور نکند!!!

نقل از کتاب چرا عقب مانده ایم ؟
نوشته دکتر علی محمد ایزدی

----------------------


<div style="display:block;margin:5px auto;"><audio controls preload="none" style="width:94%;margin:0% 3%;"><source type="audio/mpeg" id="player" src="http://dl.myeasymusic.ir/music/95/6/mahasti - m/37%20Parastooha.mp3">مرورگر شما از Player ساپورت نمی کند.</audio><br /><a href="http://www.myeasymusic.ir" title="دانلود آهنگ جدید" target="_blank">دانلود آهنگ جدید</a></div>
----------------------

 
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: شنبه 4 شهریور 1396 12:50 ب.ظ

حکایتی, در کتاب حدیقه الحقیقه سنایی آمده است که داستان همه انسانهاست.

دوشنبه 27 دی 1395 01:00 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

حکایتی, در کتاب حدیقه الحقیقه سنایی آمده است که داستان همه انسانهاست.

دزدی, جامه مرد پاک سر شتی را می دزدد

و شادمانه به بستان می گریزد،

ولی مرد پاک سرشت,به جای تعقیب او,
به گورستان می رود

و شخص سومی که ماجرا را می بیند

گیج می شود و به او می گوید:

که آنکه جامه ترا دزدید به سمت باغ رفت.

چرا به گورستان می رو ی ؟

مرد دانا می گوید: عاقبت مرگ او را به این دیار می آورد.

و لخت و عور در قبرش خوا هند گذاشت.

و پاسخ اعمال خود را هم در برابر خدا باید بدهد.

پس فرار معنی ندارد.

و تنها این فریب زمانه است ,

که او را در دام خود گرفتار کرده است.

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 27 دی 1395 01:04 ب.ظ

**همه رنگ‌ها در نهایت به بی‌رنگی می‌رسد**

چهارشنبه 24 آذر 1395 12:47 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،
نقاشان چینی با نقاشان رومی در حضور پادشاهی,

 از هنر و مهارت خود سخن می‌گفتند

 و هر گروه ادعا داشتند که در هنر نقاشی بر دیگری برتری دارند.

شاه گفت: ما شما را امتحان می‌کنیم

تا ببینیم کدام
تان, برتر و هنرمندتر هستید.

دیوار   خانه را پرده کشیدند

و دو گروه نقاش , کار خود را آغاز کردند.

چینی‌ها صد نوع رنگ از پادشاه خواستند

و هر روز مواد و مصالح و رنگِ زیادی برای نقاشی به کار می‌بردند.

بعد از چند روز صدای ساز و دُهُل و شادی چینی‌ها بلند شد,

آنها نقاشی خود را تمام کردند

اما رومیان هنوز از شاه رنگ و مصالح نگرفته بودند

و از روز اول فقط دیوار را صیقل می‌زدند.

چینی‌ها شاه را برای تماشای نقاشی خود دعوت کردند.

شاه نقاشی چینی‌ها را دید و در شگفت شد.

نقش‌ها از بس زیبا بود عقل را می‌ربود.

آنگاه رومیان شاه را به تماشای کار خود دعوت کردند.

دیوار رومیان مثلِ آینه صاف بود.

ناگهان رومی‌ها پرده را کنار زدند

عکس نقاشی چینی‌ها در آینه رومی‌ها افتاد

و زیبایی آن چند برابر بود و چشم را خیره می‌کرد

شاه درمانده بود که کدام نقاشی اصل است و کدام آینه است؟

صوفیان مانند رومیان هستند.

درس و مشق و کتاب و تکرار درس ندارند,

اما دل خود را از بدی و کینه و حسادت پاک کرده اند.

سینه آنها مانند آینه است.

همه نقشها را قبول می‌کند

و برای همه چیز جا دارد.

دل آنها مثل آینه عمیق و صاف است.

هر چه تصویر و عکس در آن بریزد پُر نمی‌شود.

آینه تا اَبد هر نقشی را نشان می‌دهد.

خوب و بد, زشت و زیبا را نشان می‌دهد

و اهلِ آینه از رنگ و بو و اندازه و حجم رهایی یافته اند.

آنان صورت و پوسته علم و هنر را کنار گذاشته‌اند

و به مغز و حقیقت جهان و اشیاء دست یافته‌اند.

همه رنگ‌ها در نهایت به بی‌رنگی می‌رسد.

رنگ‌ها مانند ابر است و بی‌رنگی مانند نور مهتاب.

رنگ و شکلی که در ابر می‌بینی,

نور آفتاب و مهتاب است. نور بی‌رنگ است. 
داستان های مثنوی
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: چهارشنبه 24 آذر 1395 01:04 ب.ظ

**کشتی‌رانی مگس**

جمعه 12 آذر 1395 06:00 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

 ‌مگسی بر پرِکاهی نشست که آن پرکاه بر ادرار خری روان بود.

مگس مغرورانه بر ادرار خر کشتی می‌راند

و می‌گفت:

من علم دریانوردی و کشتی‌رانی خوانده‌ام.

در این کار بسیار تفکر کرده‌ام.

ببینید این دریا و این کشتی را و مرا که چگونه کشتی می‌رانم.

او در ذهن کوچک خود بر سر دریا کشتی می‌راند آن ادرار،

دریای بی‌ساحل به نظرش می‌آمد

و آن برگ کاه کشتی بزرگ,

زیرا آگاهی و بینش او اندک بود.

جهان هر کس به اندازه ذهن و بینش اوست.

آدمِ مغرور و کج اندیش مانند این مگس است.

و ذهنش به اندازه درک ادرار الاغ و برگ کاه.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 17 آذر 1395 02:37 ب.ظ

**رئیس جمهور فعلی روسیه **

جمعه 14 آبان 1395 09:00 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

در هنگام جنگ جهانی دوم بعد از چند هفته

بالاخره یک سرباز موفق میشود چند روز مرخصی بگیرد.

وقتی به محل سکونت خود میرسد

متوجه یک کامیون حامل تعدادی جنازه میشود

که بسمت قبرستان میرفت وخبر دار میشود

که دشمن آن منطقه را بمباران کرده است

لذا برای آخرین بار قصد داشت به جنازه

همشهریهایش نگاهی بیندازد که متوجه میشود

کفشی در میان اجساد وجود دارد

که شباهت به کفش همسرش دارد وبسرعت بسمت خانه میدود

ومتوجه میشود خانه اش ویران شده

لذا پس از این شوک بزرگ خود را به کامیون میرساند

وآن جنازه را تحویل میگیرد

که در قبرستان دسته جمعی دفن نشود

وبا مراسم واحترام خاص دفن نماید

ولی متوجه میشود جنازه همسرش هنوز نفس میکشد.

لذا او را به بیمارستان میرساند وان زن زنده میماند.

وسالها بعد صاحب فرزندی از آن زن میگردد.

زنی که قرار بود زنده بگور شود.

اسم کودکی که دنیا آمد ولادمیر پوتین

 رئیس جمهور فعلی روسیه است.

این داستان را هیلاری کلینتون در کتابش بنام گزینه های سخت قید کرده است.

دیدگاه ها :
برچسب ها: رئیس جمهور فعلی روسیه ، قبرستان دسته جمعی دفن ، جنگ جهانی دوم ، بمباران ، وبا مراسم واحترام خاص ، کودکی که دنیا آمد ولادمیر پوتین ، moloud-poursafa ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 17 آذر 1395 02:43 ب.ظ

*در شهری توریستی **

جمعه 30 مهر 1395 06:15 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،
در شهری توریستی در گوشه ای از دنیا درست
 هنگامی که همه در یک بدهکاری بسر می برند
 و هر کدام برمبنای اعتبارشان زندگی را گذران می کنند
 و پولی در بساط هیچکس نیست،
 ناگهان، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می شود.
او وارد تنها هتلی که در این شهر ساحلی است می شود،
 اسکناس 100 یوروئی را روی پیشخوان هتل می گذارد
 و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه بالا می رود.
صاحب هتل اسکناس 100 یوروئی را برمی دارد
 و در این فاصله می رود و بدهی خودش را به قصاب می پردازد.
 قصاب اسکناس 100 یوروئی را برمی دارد
و با عجله سراغ دامداری می رود
 و بدهی خود را به او می پردازد.
دامدار، اسکناس 100 یوروئی را با شتاب
 برای پرداخت بدهی اش به تامین کننده
 خوراک دام که از او برای گوسفندانش یونجه و جو خرید کرده می دهد.
یونجه فروش برای پرداخت بدهی خود،
 اسکناس 100 یوروئی را با شتاب به شهرداری می برد
 و بابت عوارض ساخت و سازی که انجام داده به شهرداری می پردازد.
حسابدار شهرداری اسکناس را با شتاب به هتل می آورد.
 زیرا شهرداری به صاحب هتل بدهکار بود
و هنگامی که چند کارمند و بازرس از پایتخت به شهرداری
 این شهر آمده بودند یک شب در این هتل اقامت کرده بودند.
حالا دوباره هتل دار اسکناس را روی پیشخوان خود دارد.
در این هنگام توریست ثروتمند پس از بازدید اتاق های هتل برمی گردد
 و اسکناس 100 یوروئی خود را برمی دارد
 و می گوید از اتاق ها خوشش نیامد و شهر را ترک می کند.
در این پروسه هیچکس صاحب پول نشده است.
 ولی به هر حال همه شهروندان در این هنگام به هم بدهی ندارند
 همه بدهی هایشان را پرداخته
 و تسویه حساب کرده اند
 و ... این است تعریف ساده اقتصاد.
به همین دلیل است که می گویند انباشتن ثروت مجاز نیست،
 آن را باید به کار بگیری تا همه چرخ های اقتصاد به گردش درآید
 و همه اجتماع از گردش پول بهره ببرن!

جواد صادقی دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: شنبه 4 شهریور 1396 12:55 ب.ظ

** یه روزی میشه دیگه نمیتونین صورتشون رو ببوسید**

پنجشنبه 29 مهر 1395 12:08 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،


خانه ی یکی از دوستان دعوت بودیم همه بودند

ولی علیرضا خان نبود حالش را پرسیدیم پسرش گفت :

خوابیده ،بعد از اتمام نهار او آمد دوستان از دیدن او خوشحال شدند.

بعد از احوال پرسی ، او آرام در کنار ما نشست ،

مدت 3سال بود که او در جمع دوستان نبود

و فرزندانش همواره می گفتند که او مریض است .

اما هر باری که او را می دیدیم احساس نمی کردیم که بیمار باشد،

او مردی مهربان و خوش اخلاقی بود ،

اما پیری باعث گوشه گیری او شده بود.

وقتی لب به سخن گشود،

دریافتم که درد عظیمی در سینه دارد که نمی تواند

جایی برای خالی کردن آن پیدا کند،

می گفت :بچه ها گفتند نباید بیرون بیایم تا مهمانان نرفتند .

پرسیدم چرا؟

گفت : می گویند که زیاد حرف می زنم

و آبرروی همه را می برم !

با گفتن این جمله اشک در چشمان پیرمرد حلقه زد

و از ترس اینکه نا خود آگاه بغضش بترکد خیره شد

به زمین که در همان لحظه دستش را گرفتند

وبردند در اتاقش ،

حتی با هیچ کسی خدا حافظی نکرد، آرام و بی صدا رفت...

تحمل آنجا بدون او برایم درد آورشده بود،

هر کسی حرف می زد و می خندید

من فقط به او فکر می کردم که او در چه حالی است ؟

حتما می گرید، نمی دانم .

وای بر بعضی ها !

هرگز نمی دانستم ما انسانها تا این حد ظالم هستیم

حتی بر عزیزترین کسان خود رحم نمی کنیم .

خدای من ! اصلا نمی توانستم آرام بگیرم ،

دلم می خواست و دوست داشتم

فریاد بزنم و بگویم: حق او زندان نیست !

از سیمای پیرمرد دریافته بودم

که به گذر روزگار تاسف می خورد

که چگونه بچه ها را با امید بزرگ کرده تا در پیری عصای دستش باشد.

نگاه های معنی دار و اشک آلود اومرا سخت تکان داد

و به یاد دوران پیری خودم انداخت

که روزی فراخواهد رسید که من هم بخواهم حرفی را بزنم

و این حرف زدنم باعث آبرو ریزی عزیزانم شود!

*ما هر روز شاهد پیری و حتی مرگ دیگران هستیم،

ولی هیچگاه باور نمی کنیم

که روزی ماهم به همین سرنوشت گرفتار می شویم.

در حقیقت همه می دانیم

ولی خود را به غفلت و نادانی می زنیم.

ولی افسوس که هرگز عبرت نمی گیریم

گویی پیری و مرگ فقط برای دیگران است

نه برای ما.

اگر ما بدانیم که البته می دانیم

خود را به نافهمی می زنیم که پیران هم روزگاری

مثل جوانان نیرو داشته و محتاج کسی برای برخاستن

از زمین نبوده اند و روزگار او را محتاج حمایت ما نموده است ،

هرگز با تحقیر و تحکم با او برخورد نمی کردیم.

ما در برخورد با پیران به آنها رحم نکنیم،

بلکه به خود رحم کنیم که مثل آنها روزی نیازمند

حمایت دیگران خواهیم بود و این کاشته ی خود را درو خواهیم کرد!

آیا به راستی این پیران نیکی نکرده اند تا ثمره آنرا بچشند .

.خیلی از پیران را می شناسم که برای خانواده ها

بسیار مهربان بوده اند، حال خود با نامهربانی مواجه اند!

شاید آن عطوفت ها و مهربانی های که ثمر نداده

و دانه ها پوچ و یا مورچه ها خورده اند

که ازآنها اثری مشاهده نمی گردد.

نمی دانم ، ولی اینقدر می دانم که این روزگار دیر

یا زود بر خود ما نیز تکرار خواهد شد.

درک این حقیقت تمام استخوانهایم را می سوزاند

و از همین حالا احساس می کنم

که چه بد روزی را در انتظار داریم.

پس چه بهتر تا خود به آنجا نرسیده ایم،

به والدینمان و کسانی کمک کنیم که حالا رسیده اند.

تا شاید فردا فرزندانمان و دیگران هم به ما کمک کنند.

*قدر پدر و مادرتون رو بدونید

یه روزی میشه دیگه نمیتونین صورتشون رو ببوسید

روزی که مجبورید خاکشون ببویسد..
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 27 بهمن 1395 01:42 ب.ظ

** ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺗﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟**

دوشنبه 26 مهر 1395 07:20 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

آﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﻗﻤﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :

ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﻡ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﯿﺎﺩﺕ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺻﻒ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩﻡ

ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺟﻠﻮﯼ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮﺩ

ﻭ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺁﻥ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :

ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎﻻ !

ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﻭﺍﻋﻆ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺁﻗﺎﯼ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺍﺳﺖ .

ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻡ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟ ﭙﺮﺳﯽ ، ﺍﯾﺸﺎﻥ ﮔﻔﺖ :

ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﮐﺠﺎﯾﯿﺪ؟

ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﮔﻔﺘﻢ:ﺟﻨﺎﺏ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻘﺎﯾﺪﻡ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ

ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪﻡ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮﺍ ﺳﻮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﯾﺪ .

ﮔﻔﺖ: ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ؟

ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺭﻭﺿﻪ ﺧﻮﺍﻧﯽ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ،

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺭﻭﺿﻪﺧﻮﺍﻧﯽ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ !

ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ؟

ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﻮﻥ ﺭﻭﺿﻪ ﺧﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،

ﺍﮐﺜﺮﺍ ﺿﺪ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻭ ﺍﺋﻤﻪ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺁﻗﺎﯼ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮔﻔﺖ : ﺣﺘﯽ ﻣﻦ؟ !

ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺁﯾﺎ ﻣﻨﺒﺮ ﻫﻢ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟

ﮔﻔﺘﻢ : ﺁﺭﯼ ﻣﻨﺒﺮ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ!

ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ؟

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻢ :

ﺁﻗﺎﯼ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ؟

ﮔﻔﺖ:ﺁﺭﯼ!

ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺩ ﻣﯽﺷﺪﻡ،

ﺻﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﻭ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻡ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﻡ ،

ﻭ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ!

ﮔﻔﺖ : ﺑﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﻣﺎ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ!

ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺭﻭﺍﯾﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ،

ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭﺍﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،

( ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺘﻮﻧ ﻬﺎﯼ ﻧﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻭﺳﺖ، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ )

ﮔﻔﺘﻢ :

ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻭﻻ ﺿﺪ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :

« ﻭَﺍﻟﻠَّـﻪُ ﺃَﺧْﺮَﺟَﮑُﻢ ﻣِّﻦ ﺑُﻄُﻮﻥِ ﺃُﻣَّﻬَﺎﺗِﮑُﻢْ ﻟَﺎ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﺷَﯿْﺌًﺎ

ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﻟَﮑُﻢُ ﺍﻟﺴَّﻤْﻊَﻭَﺍﻟْﺄَﺑْﺼَﺎﺭَ ﻭَﺍﻟْﺄَﻓْﺌِﺪَﺓَ ۙ ﻟَﻌَﻠَّﮑُﻢْ ﺗَﺸْﮑُﺮُﻭﻥَ .»

( ﺳﻮﺭﻩ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻧﺤﻞ : ﺁﯾﻪ78 )

ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎلی که ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ،

ﺍﺯ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﺘﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺵ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺩﻝ ﺩﺍﺩ،

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺛﺎﻧﯿﺎ ، ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻨﺒﺮ ﮔﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍﯼ ﮐﺮﺑﻼ ﺯﺩﯼ ﻭ ﮔﻔﺘﯽ :

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ( ﻉ ) ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ،

« ﺣﺮ » ﺟﻠﻮﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺍﻣﺎﻡ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺭﺍﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ

ﻭ « ﺣﺮ » ﻧﯿﺰ ﺁن ها ﺭﺍﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ

ﺗﺎ ﺍین که ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺐ ﺍﻣﺎﻡ( ﻉ ) ﻗﺪﻡ ﺍﺯ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﻧﺪﺍﺷﺖ

ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﮐﺎﺏ ﺯﺩ ﻭ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﻧﻬﯿﺐ ﺯﺩ ﻭ ﻫﯽ ﮐﺮﺩ،

ﻣﺮﮐﺒﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮﺩ، ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﺳﺐ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،

ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ :

ﻧﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺮﺏ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﻏﺎﺿﺮﯾﻪ ( ﻗﺎﺫﺭﯾﻪ ) ،

ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ( ﻉ ) ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩ :ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺍﺳﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﻋﺮﺏ ﮔﻔﺖ : ﺷﺎﻃﯽ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ، ﺍﻣﺎﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪ :

ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺍﺳﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ﮔﻔﺖ : ﻧﯿﻨﻮﺍ ، ﺍﻣﺎﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺍﺳﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﮔﻔﺖ : ﮐﺮﺑﻼ! ﺍﻣﺎﻡﺣﺴﯿﻦ ( ﻉ ) ﻓﺮﻣﻮﺩ :

ﻫﺎﻥ ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﺟﺪﻡ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﮐﺮﺑﻼ ﺍﺳﺖ؛

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮔﻔﺘﻢ:

ﺁﻗﺎﯼ ﻓﻠﺴﻔﯽ !ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ

ﺩﺭ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ

( ﭼﻄﻮﺭ ، ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺒﺶ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻣﺎﻡ ( ﻉ) ،ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻋﺮﺏ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺖ؟

ﺟﻨﺎﺏ ﻓﻠﺴﻔﯽ !

ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺍﻣﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﯾﺪ؟

ﮐﻪ ﻧﻌﻮﺫﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﺳﺒﺶ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟

ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﺐ ﺍﺋﻤﻪ؟

ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻡ؟

ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺗﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

خاطره ای از آیت الله برقعی
دیدگاه ها :
برچسب ها: آﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﻗﻤﯽ ، moloud-poursafa ، ﺁﻗﺎﯼ ﻓﻠﺴﻔﯽ !ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﺩﺭ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ، ﭼﻄﻮﺭ ، ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺒﺶ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺖ ، ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺍﻣﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﯾﺪ؟ ﮐﻪ ﻧﻌﻮﺫﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﺳﺒﺶ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 17 آذر 1395 02:46 ب.ظ

**داستان واقعی **

یکشنبه 4 مهر 1395 02:00 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،


داستانی است درمورد اولین دیدار "امت فاكس"،

نویسنده و فیلسوف معاصر، ‌از آمریكا،

هنگامی كه برای نخستین بار به رستوران سلف سرویس رفت.

وی كه تا آن زمان هرگز به چنین رستورانی نرفته بود،

در گوشه ای به انتظار نشست،

با این نیت كه از او پذیرایی شود.


اما هرچه لحظات بیشتری سپری میشد،

ناشكیبایی او از اینكه می دید پیشخدمت ها,

كوچكترین توجهی به او ندارند، شدت گرفت.

از همه بدتر اینكه مشاهده می كرد

كسانی كه پس از او وارد شده بودند،

در مقابل بشقابهای پر از غذا

نشسته و مشغول خوردن بودند.

وی با ناراحتی به مردی كه

بر سر میز مجاور نشسته بود، نزدیك شد

و گفت: من حدود بیست دقیقه است

كه در ایجا نشسته ام بدون آنكه

كسی كوچكترین توجهی به من نشان دهد.

حالا می بینم شما كه پنج دقیقه پیش وارد شدید،

با بشقابی پر از غذا در مقابل من،

اینجا نشسته اید! موضوع چیست؟

مردم این كشور چگونه پذیرایی می شوند؟

مرد با تعجب گفت:

اینجا سلف سرویس است،

سپس به قسمت انتهایی رستوران،

جایی كه غذاها به مقدار فراوان چیده شده بود،

اشاره كرد و ادامه داد به آنجا بروید،

یك سینی بردارید هر چه می خواهید انتخاب كنید،

پول آنرا بپردازید،

بعد اینجا بنشینید و آنرا میل كنید!

امت فاكس ,كه قدری احساس حماقت میكرد،

دستورات مرد را پی گرفت،

اما وقتی غذا را روی میز گذاشت،

ناگهان به ذهنش رسید,

كه زندگی هم در حكم سلف سرویس است.

همه نوع رخدادها، فرصتها،

موقعیتها، شادیها، سرورهاو غم ها

در برابر ما قرار دارد،

درحالی كه اغلب ما بی حركت

به صندلی خود چسبیده ایم

و آنچنان محو این هستیم

كه دیگران در بشقاب خود چه دارند

و دچار شگفتی شده ایم

از اینكه چرا او سهم بیشتری دارد

كه هرگز به ذهنمان نمی رسد

خیلی ساده از جای خود برخیزیم

و ببینیم چه چیزهایی فراهم است،

سپس آنچه میخواهیم برگزینیم.

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد،

به دلیل آنست,

كه شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید.

دیدگاه ها :
برچسب ها: امت فاكس ، زندگی هم در حكم سلف سرویس ، به صندلی خود چسبیده ایم ، خیلی ساده از جای خود برخیزیم ، ببینیم چه چیزهایی فراهم ، وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمیدهد ، كه شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 17 آذر 1395 02:48 ب.ظ

**اصطلاح«خالی بندی»**

دوشنبه 29 شهریور 1395 05:50 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،
در زمان رضا شاه به دلیل کمبود اسلحه،

 بعضی از پاسبان هایی که گشت می دادند

 فقط غلاف خالی اسلحه،

 یعنی همان جلدی که اسلحه در آن قرار میگیرد

 را روی کمرشان می بستند

 و در واقع اسلحه ای در کار نبود.

 دزدها و شبگردها وقتی متوجه این شدند

 برای اینکه همدیگر را مطلع کنند به هم می گفتند

که طرف «خالی بسته» و منظورشان این بوده

 که فلان پاسبان اسلحه ندارد

 و غلاف خالی اسلحه را دور کمرش بسته

 و روی همین اصل بود

 که واژه «خالی بندی» رواج پیدا کرد.

دیدگاه ها :
برچسب ها: **اصطلاح«خالی بندی»** ، دزدها و شبگردها ، زمان رضا شاه ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 17 آذر 1395 02:49 ب.ظ

**خر برفت و خر برفت **

پنجشنبه 25 شهریور 1395 04:41 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

یک صوفی مسافر,

در راه به خانقاهی رسید و شب آنجا ماند.

خرش را آب و علف داد و در طویله بست.

و به جمع صوفیان رفت. صوفیان فقیر و گرسنه بودند.

آه از فقر که کفر و بی‌ایمان به دنبال دارد. صوفیان,

پنهانی خر مسافر را فروختند و غذا و خوردنی خریدند

و آن شب جشن مفّصلی بر پا کردند.

مسافر خسته را احترام بسیار کردند و از آن خوردنی‌ها خوردند.

و صاحب خر را گرامی داشتند. او نیز بسیار لذّت می‌برد.

پس از غذا, رقص و سماع آغاز کردند.

صوفیان همه اهل حقیقت نیستند.

از هزاران تن یکی تن صوفی‌اند             باقیان در دولت او می‌زیند

رقص آغاز شد. مُطرب آهنگِ سنگینی آغاز کرد.

و می‌خواند: " خر برفت و خر برفت و خر برفت".

صوفیان با این ترانه گرم شدند و تا صبح رقص و شادی کردند.

دست افشاندند و پای کوبیدند.

مسافر نیز به تقلید از آنها ترانه خر برفت را با شور می‌خواند.

هنگام صبح همه خداحافظی کردند و رفتند صوفی بارش را برداشت

و به طویله رفت تا بار بر پشت خر بگذارد و به راه ادامه دهد.

اما خر در طویله نبود با خود گفت:

حتماً خادم خانقاه خر را برده تا آب بدهد.

خادم آمد ولی خر نبود, صوفی پرسید:

خر من کجاست. من خرم را به تو سپردم, و از تو می‌خواهم.

خادم گفت: صوفیان گرسنه حمله کردند,

من از ترس جان تسلیم شدم,

آنها خر را بردند و فروختند تو گوشت لذیذ را میان گربه‌ها رها کردی.

صوفی گفت: چرا به من خبر ندادی,

حالا آن‌ها همه رفته اند من از چه کسی شکایت کنم؟

خرم را خورده‌اند و رفته‌اند!

خادم گفت: به خدا قسم, چند بار آمدم تو را خبر کنم.

دیدم تو از همه شادتر هستی و بلندتر از همه می‌خواندی

خر برفت و خر برفت,

خودت خبر داشتی و می‌دانستی, من چه بگویم؟

صوفی گفت: آن غذا لذیذ بود

و آن ترانه خوش و زیبا, مرا هم خوش می‌آمد.

خلق را ,تقلیدشان بر باد داد             ای دو صد لعنت بر آن تقلید باد

آن صوفی از طمع و حرص به تقلید گرفتار شد

و حرص عقل او را کور کرد.
دیدگاه ها :
برچسب ها: صوفی ، خانقاه ، مسافر ، خلق را ، تقلیدشان بر باد داد ، رقص آغاز شد ، صوفی از طمع و حرص به تقلید گرفتار شد ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 17 آذر 1395 02:49 ب.ظ

**جواب ابلهان خاموشی است**

سه شنبه 16 شهریور 1395 12:53 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،


ابوعلی سینا در سفر بود.

در هنگام عبور از شهری ،

جلوی قهوه خانه ای اسبش را بر درختی بست

و مقداری کاه و یونجه جلوی اسبش ریخت

و خودش هم بر روی تخت جلوی قهوه خانه نشست تا غذایی بخورد.

خر سواری هم به آنجا رسید ،

از خرش فرود آمد و خر خود را در پهلوی اسب ابوعلی سینا بست

تا در خوردن کاه شریک او شود

و خودش هم آمد در کنار ابوعلی سینا نشست.

شیخ گفت : خر را پهلوی اسب من نبند،

چرا که خر تو از کاه و یونجه او میخورد

و اسب هم به خرت لگد میزند و پایش را میشکند.

خر سوار آن سخن نشنیده گرفت به روی خودش نیاورد

و مشغول خوردن شد.

ناگاه اسب لگدی زد و پای خر را لنگ کرد.

خر سوار گفت : اسب تو خر مرا لنگ کرد و باید خسارت دهی.

شیخ ساکت شد

و خود را به لال بودن زد و جواب نداد.

صاحب خر ، ابوعلی سینا را نزد قاضی برد و شکایت کرد.

قاضی سوال کرد که چه شده؟

اما ابوعلی سینا که خود را به لال بودن زده بود ،هیچ چیز نگفت.

قاضی به صاحب خر گفت : این مرد لال است ؟

روستایی گفت : این لال نیست بلکه خود را به لال بودن زده

تا اینکه تاوان خر مرا ندهد، قبل از این اتفاق با من حرف میزد.

قاضی پرسید : با تو سخن گفت ؟چه گفت؟

صاحب خر گفت :

او به من گفت خر را پهلوی اسب من نبند که لگد میزند

و پای خرت را میشکند.

قاضی خندید و بر دانش ابو علی سینا آفرین گفت.

قاضی به ابوعلی سینا گفت حکمت حرف نزدنت پس چنین بود؟!!!

ابوعلی سینا جوابی داد


که از آن به بعد درزبان پارسی به مثل تبدیل شد:

"جواب ابلهان خاموشی ست"


امثال و حکم-علی اکبر دهخدا

دیدگاه ها :
برچسب ها: ابوعلی سینا ، جواب ابلهان خاموشی ست ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 17 آذر 1395 02:50 ب.ظ

**قدر نعمتی چون مادر و پدرتان را تا وقتی در کنارتون هستند بدانید**

دوشنبه 1 شهریور 1395 01:12 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،
مادر نابینا در  بیمارستانی  کنار تخت پسرش نشسته بود می گریست
فرشته ی فرود آمد و رو به طرف مادر گفت
ای مادر من از جانب خدا آمده ام 
که فقط یکی از آرزوهای تو را براورده سازد
بگو از خدا چی میخواهی   ؟
مادر رو به   فرشته کرد و گفت
از خدا میخواهم پسرم را شفا دهد
فرشته گفت
پیشمان نمیشوی؟
مادر پاسخ داد نه !
فرشته گفت
اینک پسرت شفا یافت
ولی تو میتوانستی بینا یی  چشما نت  را از خدا بخواهی
مادر  لبخند  زد و  گفت تو درک نمیکنی
سال ها گذشت و پسر بزرگ شد و آدم مو  فقی     شد 
و مادر موفقیت های پسر خود را با عشق جشن میگرفت
پسرش ازدواج  کرد  و همسر خود را خیلی دوست داشت
پسر روزی   به مادرش   گفت
مادر  چطور برایت بگویم ولی مشکل اینجاست
که  همسرم نمیتواند با تو یک جا زندگی کند
میخواهم خانه ی برایت بگیرم تا انجا زندگی کنی
مادر   گفتِ
نه پسرم من میروم  به  خانه سالمندان
همرا ه  سن و  سال هایم زندگی میکنم و راحت خواهم بود
مادر از خانه بیرون آمد گوشه ا  ی نشست و مشغول به گریستن کرد
فرشته   دیگر بر  فرود آمد و گفت:
ای مادر دیدی که پسرت با تو چی کرد؟
حالا پشیمان شده یی؟
میخواهی او را نفرین کنی؟
مادر گفت
نه  پشیمانم  نه نفرینش میکنم آخر تو چی میدانی؟
فرشته گفت.
ولی باز هم رحمت خدا شامل حال تو شده و میتوانی آرزوی بکنی .
حال بگو میدانم بینایی چشمانت را از خدا میخواهی. درست است؟
مادر با اطمینان پاسخ داد نه.
فرشته با تعجب بسیار پرسید پس چی؟
مادر جواب داد
از خدا میخواهم عروسم زن خوب و مادر مهربا نی  باشد
و بتواند پسرم را خوشبخت کند  آخر من دیگر نیستم تا مراقب پسرم باشم
اشک از چشمان فرشته سرازیر شد
و اشک هایش دو قطره در چشمان مادر ریخت و مادر بینا شد
هنگامی که مادر اشک های فرشته را دید از او پرسید
 مگر فرشته ها هم گریه میکند؟
فرشته گفت بلی!
ولی تنها زمانی اشک میریزیم که خدا گریه میکند.
مادر پرسید:
مگر خدا هم گریه میکند؟
فرشته پاسخ داد:
خدا اینک از شوق آفرینش موجودی بنام مادر در حا ل  گریستن است .


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: چهارشنبه 17 آذر 1395 02:51 ب.ظ

** مور و قلم**

جمعه 5 شهریور 1395 02:48 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

مورچه‌ای کوچک دید که قلمی روی کاغذ حرکت می‌کند

و نقش‌های زیبا رسم می‌کند.

به مور دیگری گفت این قلم نقش‌های زیبا و عجیبی رسم می‌کند.

نقش‌هایی که مانند گل یاسمن و سوسن است.

آن مور گفت: این کار قلم نیست،

فاعل اصلی انگشتان هستند که قلم را به نگارش وا می‌دارند.

مور سوم گفت: نه فاعل اصلی انگشت نیست؛

بلکه بازو است. زیرا انگشت از نیروی بازو کمک می‌گیرد.

مورچه‌ها همچنان بحث و گفتگو می‌کردند و بحث به بالا و بالاتر کشیده شد.

هر مورچه نظر عالمانه‌تری می‌داد تا اینکه مساله به بزرگ مورچگان رسید.

او بسیار دانا و باهوش بود گفت: این هنر از عالم مادی صورت و ظاهر نیست.

این کار عقل است.

تن مادی انسان با آمدن خواب و مرگ بی هوش و بی‌خبر می‌شود.

تن لباس است.

این نقش‌ها را عقل آن مرد رسم می‌کند.

مولوی در ادامه داستان می‌گوید: آن مورچه عاقل هم، حقیقت را نمی‌دانست.

عقل بدون خواست خداوند مثل سنگ است.

اگر خدا یک لحظه، عقل را به حال خود رها کند

همین عقل زیرک بزرگ، نادانی‌ها و خطاهای دردناکی انجام می‌دهد.دیدگاه ها :
برچسب ها: مورچه‌ ، مور ، نادانی‌ ، نقش‌های زیبا ، مور و قلم ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 17 آذر 1395 02:51 ب.ظ

**پدربزرگ میگوید**

سه شنبه 26 مرداد 1395 02:34 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

مامور اداره مالیات (آی آر اس) تصمیم میگرد

تا پدربزرگ پیری را حسابرسی بکند

و او را با فرستادن احضاریه ای به

اداره مالیات فرامی خواند. حسابرس اداره مالیات

شگفت زده می شود هنگامی که می بیند

پدربزرگ همراه وکیلش به اداره آمدند.

حسابرس می گوید: «خوب آقا؛ شما زندگی

بسیار لوکس وفوق العاده ای دارید ولی


شغل تمام وقتی هم ندارید،

که می تواند گویای این باشد

که شما ازراه قمار این پولها

را بدست می آورید. مطمئن نیستم

اداره مالیات این موضوع را قبول کند.

پدربزرگ پاسخ میدهد:

من یک قمارباز ماهری هستم

آیا حاضرید آنرا با یک نمایش

کوچک ثابت کنم؟

حسابرس فکری میکند

وپاسخ میدهد اشکال ندارد.

پدربزرگ میگوید،

با شما هزار دلار شرط میبندم

که چشم خودم را گاز بگیرم.

حسابرس یک لحظه فکر میکند و می گوید. شرط.

پدربزرگ چشم شیشه ای خودرا در می آورد

و آنرا گاز میگیرد.

حسابرس چانه اش از شگفتی می افتد.

پدربزرگ می گوید،

حالا با شما شرط دوهزار دلار میبندم

که می توانم چشم دیگرم

را هم گاز بگیرم.

حالا که حسابرس میداند پدر بزرگ نمی تواند از هردوچشم نابینا

باشد فوری شرط را می پذیرد.

پدربزرگ دندان های مصنوعی اش را درمی آورد

و چشم بینای دیگرش را گاز میگیرد.

حسابرس همانطور که در شگفتی بود

بسیار ناراحت است که سه هزار دلار به این

مرد باخته است و وکیل این آقا هم شاهد

ماجرا است، حسابرس در این زمان بسیار

ناراحت واعصابش خط خطی است.

پدربزرگ می گوید میخواهی بی حساب بشویم؟

سه هزار دلار باشما شرط میبندم

که این سوی میز شما بایستم و

از اینجا به آن سبد آشغال

ادرار کنم بدون اینکه

قطره ای به زمین بین ایندو بریزد.

حسابرس که دوبار سوخته بود بسیار

محتاط است و با دقت نگاه میکند

و مطمئن میشود

که امکان ندارد این پیرمرد بتواند

چنین هنری را از خود نشان بدهد

بنابراین می پذیرد.

پدربزرگ در کنار میز تحریر می ایستد

و زیپ شلوار را بازمیکند ولی باوجوداینکه

با فشار لازم کاررا انجام میدهد

نمی تواند جریان را

به سبد آشغال برساند وبنابراین

تمام میز حسابرس را حسابی آلوده و مرطوب میکند.

حسابرس نمی تواند از خوشحالی در پوست بگنجد،

وبا خودمیگوید یک باخت را

به یک پیروزی مبدل کردم.

ولی وکیل پدربزرگ را میبیند که سرش را

میان دستهایش گرفته است، میپرسد

شما حالتان خوب است؟

وکیل پاسخ میدهد «نه واقعا نه»

امروز صبح هنگامیکه پدربزرگ به من گفت به منظور

حسابرسی احضاریه دریافت داشته،

با من 25 هزار دلار شرط بست

که به اینجا بیاید

و به سرتاسر میزتحریر شما بشاشد

و با اینکارش شما بسیار هم خوشحال خواهید بود.
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 26 مرداد 1396 02:39 ب.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2