تبلیغات
**قوس قزح** - مطالب ابر
ساقی و میکده از ماست گر بگذارند زندگی ساغر و صهباست گر بگذارند می تراود ز نگاهت غزلِ عاطفه ها شعر چشمان تو شیواست گربگذارند
مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید